CongBaoHeader

CÔNG BÁO Thành phố Đà Nẵng

MenuSelector

Danh Mục

Không có liên kết

LienKetWeb

Liên kết web

VisitorCounter

Thống kê truy cập
  • Tổng lượt truy cập: 2901676

TimKiem

DanhMucVanBan

Tra cứu văn bản

Có 25 kết quả
Ngày ban hành Trích yếu nội dung Ngày hiệu lực
04/12/2018

Quyết định số 42/2018/QĐ-UBND

14/12/2018
14/09/2018

Quyết định số 4159/QĐ-UBND

14/09/2018
05/03/2018

Quyết định số 09/2018/QĐ-UBND

15/03/2018
14/07/2017

Quyết định số 3865/QĐ-UBND

14/07/2017
25/12/2014

Quyết định số 52/2014/QĐ-UBND

04/01/2015
22/09/2014

Quyết định số 6714/QĐ-UBND

22/09/2014
04/09/2014

Quyết định số 27/2014/QĐ-UBND

14/09/2014
23/10/2013

Quyết định số 34/2013/QĐ-UBND

02/11/2013
30/11/2012

Quyết định số 9911/QĐ-UBND

30/11/2012
24/04/2008

Quyết định số 26/2008/QĐ-UBND

04/05/2008