CongBaoHeader

CÔNG BÁO Thành phố Đà Nẵng

MenuSelector

Danh Mục

Không có liên kết

LienKetWeb

Liên kết web

VisitorCounter

Thống kê truy cập
  • Tổng lượt truy cập: 2749422

TimKiem

DanhMucVanBan

Tra cứu văn bản

Có 25 kết quả
Ngày ban hành Trích yếu nội dung Ngày hiệu lực
14/07/2022

Nghị quyết số 37/2022/NQ-HĐND

24/07/2022
24/03/2022

Quyết định số 04/2022/QĐ-UBND

03/04/2022
24/03/2022

Quyết định số 05/2022/QĐ-UBND

03/04/2022
02/12/2021

Quyết định số 37/2021/QĐ-UBND

12/12/2021
18/10/2021

Quyết định số 3269/QĐ-UBND

28/10/2021
05/10/2020

Quyết định số 35/2020/QĐ-UBND

15/10/2020
20/12/2019

Quyết định số 57/2019/QĐ-UBND

30/12/2019
12/12/2019

Nghị quyết số 270/2019/NQ-HĐND

22/12/2019
18/02/2019

Quyết định số 15/2019/QĐ-UBND

28/02/2019
28/12/2018

Quyết định số 47/2018/QĐ-UBND

07/01/2019