CongBaoHeader

CÔNG BÁO Thành phố Đà Nẵng

MenuSelector

Danh Mục

Không có liên kết

LienKetWeb

Liên kết web

VisitorCounter

Thống kê truy cập
  • Tổng lượt truy cập: 2909452

TimKiem

DanhMucVanBan

Tra cứu văn bản

Có 25 kết quả
Ngày ban hành Trích yếu nội dung Ngày hiệu lực
12/10/2012

Quyết định số 47/2012/QĐ-UBND

12/10/2012
18/02/2011

Quyết định số 1333/QĐ-UBND

18/02/2011
30/03/2009

Quyết định số 13/2009/QĐ-UBND

09/04/2009
13/11/2008

Quyết định số 9341/QĐ-UBND

13/11/2008
15/10/2008

Quyết định số 8507/QĐ-UBND

15/10/2008
10/10/2008

Quyết định số 8356/QĐ-UBND

10/10/2008
05/05/2008

Quyết định số 3586/QĐ-UBND

05/05/2008
29/02/2008

Quyết định số 16/2008/QĐ-UBND

10/03/2008
14/02/2008

Quyết định số 1538/QĐ-UBND

14/02/2008
07/01/2008

Quyết định số 136/QĐ-UBND

07/01/2008