CongBaoHeader

CÔNG BÁO Thành phố Đà Nẵng

MenuSelector

Danh Mục

Không có liên kết

LienKetWeb

Liên kết web

VisitorCounter

Thống kê truy cập
  • Tổng lượt truy cập: 2786640

TimKiem

DanhMucVanBan

Tra cứu văn bản

Có 14 kết quả
Ngày ban hành Trích yếu nội dung Ngày hiệu lực
20/06/2017

Quyết định số 21/2017/QĐ-UBND

30/06/2017
28/12/2016

Quyết định số 48/2016/QĐ-UBND

07/01/2017
06/08/2015

Quyết định số 19/2015/QĐ-UBND

16/08/2015
30/12/2013

Quyết định số 45/2013/QĐ-UBND

09/01/2014