CongBaoHeader

CÔNG BÁO Thành phố Đà Nẵng

MenuSelector

Danh Mục

Không có liên kết

LienKetWeb

Liên kết web

VisitorCounter

Thống kê truy cập
  • Tổng lượt truy cập: 2786019

TimKiem

DanhMucVanBan

Tra cứu văn bản

Có 127 kết quả
Ngày ban hành Trích yếu nội dung Ngày hiệu lực
01/06/2021

Quyết định số 10 /2021/QĐ-UBND

11/06/2021
27/03/2021

Quyết định số 07/2021/QĐ-UBND

06/04/2021
26/03/2021

Quyết định số 06 /2021/QĐ-UBND

05/04/2021
03/02/2021

Quyết định số 03/2021/QĐ-UBND

13/02/2021
17/12/2020

Quyết định số 42/2020/QĐ-UBND

27/12/2020
09/12/2020

Nghị quyết số 339/NQ-HĐND

19/12/2020
03/09/2020

Quyết định số 31/2020/QĐ-UBND

13/09/2020
10/08/2020

Quyết định số 24/2020/QĐ-UBND

20/08/2020
08/07/2020

Nghị quyết số 308/NQ-HĐND

08/07/2020
20/06/2020

Quyết định số 17/2020/QĐ-UBND

30/06/2020