CongBaoHeader

CÔNG BÁO Thành phố Đà Nẵng

LienKetWeb

Liên kết web

VisitorCounter

Thống kê truy cập
  • Tổng lượt truy cập: 1466945

Tổng tập

Các số công báo đã xuất bản
12 văn bản
8 văn bản
6 văn bản
2 văn bản
Văn bản đã đăng công báo
Tất cả
14 văn bản
Văn bản quy phạm pháp luật
14 văn bản
Văn bản cá biệt
0 văn bản
Thống kê văn bản theo tháng xuất bản công báo
1 văn bản
3 văn bản
4 văn bản
6 văn bản
Thống kê văn bản theo cơ quan ban hành
Thống kê văn bản theo lĩnh vực
10 văn bản