CongBaoHeader

CÔNG BÁO Thành phố Đà Nẵng

LienKetWeb

Liên kết web

VisitorCounter

Thống kê truy cập
  • Tổng lượt truy cập: 1457762

TimKiem

DMVanBanTheoNhomVanBan

Có 104 kết quả
Ngày ban hành Trích yếu nội dung Ngày hiệu lực
09/12/2020

Nghị quyết số 325/2020/NQ-HĐND

19/12/2020
09/12/2020

Nghị quyết số 331/2020/NQ-HĐND

19/12/2020
09/12/2020

Nghị quyết số 341/2020/NQ-HĐND

19/12/2020
22/05/2020

Nghị quyết số 293/2020/NQ-HĐND

01/06/2020
31/12/2019

Quyết định số 58/2019/QĐ-UBND

10/01/2020
11/04/2019

Quyết định số 22/2019/QĐ-UBND

21/04/2019
31/01/2019

Quyết định số 05/2019/QĐ-UBND

10/02/2019
19/12/2018

Nghị quyết số 219/2018/NQ-HĐND

29/12/2018
24/08/2018

Quyết định số 27/2018/QĐ-UBND

03/09/2018
07/12/2017

Nghị quyết số 125/2017/NQ-HĐND

17/12/2017