CongBaoHeader

CÔNG BÁO Thành phố Đà Nẵng

LienKetWeb

Liên kết web

VisitorCounter

Thống kê truy cập
  • Tổng lượt truy cập: 2899966

TimKiem

DMVanBanTheoNhomVanBan

Có 57 kết quả
Ngày ban hành Trích yếu nội dung Ngày hiệu lực
15/08/2014

Quyết định số 24/2014/QĐ-UBND

25/08/2014
05/05/2014

Quyết định số 12/2014/QĐ-UBND

15/05/2014
06/12/2012

Nghị quyết số 30/2012/NQ-HĐND

06/12/2012
08/12/2008

Quyết định số 53/2008/QĐ-UBND

18/12/2008
02/12/2008

Quyết định số 52/2008/QĐ-UBND

12/12/2008
29/07/2008

Quyết định số 38/2008/QĐ-UBND

08/08/2008
03/03/2008

Quyết định số 01/2008/QĐ-UBND

10/03/2008
07/12/2007

Chỉ thị số 22/2007/CT-UBND

07/12/2007
29/10/2007

Quyết định số 61/2007/QĐ-UBND

29/10/2007
29/08/2007

Chỉ thị số 19/2007/CT-UBND

08/09/2007