CongBaoHeader

CÔNG BÁO Thành phố Đà Nẵng

LienKetWeb

Liên kết web

VisitorCounter

Thống kê truy cập
  • Tổng lượt truy cập: 2898695

TimKiem

DMVanBanTheoNhomVanBan

Có 57 kết quả
Ngày ban hành Trích yếu nội dung Ngày hiệu lực
19/06/2017

Quyết định số 20/2017/QĐ-UBND

29/06/2017
11/08/2016

Nghị quyết số 38/2016/NQ-HĐND

21/08/2016
16/02/2016

Quyết định số 07/2016/QĐ-UBND

16/02/2016
28/12/2015

Quyết định số 41/2015/QĐ-UBND

07/01/2016
10/12/2015

Nghị quyết số 118/2015/NQ-HĐND

20/12/2015
27/11/2015

Quyết định số 36/2015/QĐ-UBND

07/12/2015
09/11/2015

Quyết định số 33/2015/QĐ-UBND

19/11/2015
19/08/2015

Quyết định số 22/2015/QĐ-UBND

29/08/2015
01/06/2015

Quyết định số 16/2015/QĐ-UBND

11/06/2015
20/08/2014

Quyết định số 26/2014/QĐ-UBND

30/08/2014