CongBaoHeader

CÔNG BÁO Thành phố Đà Nẵng

LienKetWeb

Liên kết web

VisitorCounter

Thống kê truy cập
  • Tổng lượt truy cập: 1465425

TimKiem

DMVanBanTheoNhomVanBan

Có 57 kết quả
Ngày ban hành Trích yếu nội dung Ngày hiệu lực
21/10/2019

Quyết định số 45/2019/QĐ-UBND

31/10/2019
15/10/2019

Quyết định số 44/2019/QĐ-UBND

25/10/2019
07/10/2019

Quyết định số 42/2019/QĐ-UBND

17/10/2019
11/07/2019

Nghị quyết số 238/2019/NQ-HĐND

21/07/2019
11/07/2019

Nghị quyết số 242/2019/NQ-HĐND

21/07/2019
11/03/2019

Quyết định số 18/2019/QĐ-UBND

21/03/2019
19/12/2018

Nghị quyết số 215/2018/NQ-HĐND

29/12/2018
19/12/2018

Nghị quyết số 216/2018/NQ-HĐND

29/12/2018
19/12/2018

Nghị quyết số 217/2018/NQ-HĐND

29/12/2018
27/11/2018

Quyết định số 40/2018/QĐ-UBND

07/12/2018