CongBaoHeader

CÔNG BÁO Thành phố Đà Nẵng

LienKetWeb

Liên kết web

VisitorCounter

Thống kê truy cập
  • Tổng lượt truy cập: 2320434

TimKiem

DMVanBanTheoNhomVanBan

Có 76 kết quả
Ngày ban hành Trích yếu nội dung Ngày hiệu lực
12/12/2019

Nghị quyết số 278/2019/NQ-HĐND

22/12/2019
06/12/2019

Quyết định số 52/2019/QĐ-UBND

16/12/2019
07/11/2018

Quyết định số 37/2018/QĐ-UBND

17/11/2018
30/01/2018

Quyết định số 03/2018/QĐ-UBND

09/02/2018
11/08/2016

Nghị quyết số 28/2016/NQ-HĐND

21/08/2016
11/08/2016

Nghị quyết số 29/2016/NQ-HĐND

21/08/2016
25/05/2016

Quyết định số 16/2016/QĐ-UBND

04/06/2016
16/12/2015

Quyết định số 38/2015/QĐ-UBND

26/12/2015
15/12/2015

Quyết định số 37/2015/QĐ-UBND

25/12/2015
10/12/2015

Nghị quyết số 131/2015/NQ-HĐND

20/12/2015