CongBaoHeader

CÔNG BÁO Thành phố Đà Nẵng

LienKetWeb

Liên kết web

VisitorCounter

Thống kê truy cập
  • Tổng lượt truy cập: 3104410

TimKiem

DMVanBanTheoNhomVanBan

Có 76 kết quả
Ngày ban hành Trích yếu nội dung Ngày hiệu lực
16/06/2021

Quyết định số 13/2021/QĐ-UBND

26/06/2021
12/04/2021

Nghị quyết số 353/2021/NQ-HĐND

22/04/2021
27/08/2020

Quyết định số 30/2020/QĐ-UBND

06/09/2020
26/08/2020

Quyết định số 29/2020/QĐ-UBND

05/09/2020
14/08/2020

Quyết định số 25/2020/QĐ-UBND

24/08/2020
14/08/2020

Quyết định số 26/2020/QĐ-UBND

24/08/2020
20/03/2020

Quyết định số 07/2020/QĐ-UBND

30/03/2020
11/02/2020

Quyết định số 02/2020/QĐ-UBND

21/02/2020
12/12/2019

Nghị quyết số 277/2019/NQ-HĐND

22/12/2019
12/12/2019

Nghị quyết số 279/2019/NQ-HĐND

22/12/2019