Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
HĐND thành phố
UBND thành phố
HĐND quận Hải Châu
UBND quận Hải Châu
HĐND quận Thanh Khê
HĐND quận Liên Chiểu
UBND quận Liên Chiểu
HĐND quận Sơn Trà
UBND quận Sơn Trà
HĐND quận Ngũ Hành Sơn
UBND quận Ngũ Hành Sơn
HĐND quận Cẩm Lệ
UBND quận Cẩm Lệ
HĐND huyện Hòa Vang
UBND huyện Hòa Vang

Tổng tập Công báo năm 2020

Lĩnh vực Kinh tế - Xã hội: 20 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
16-07-2020 Quyết định số 21/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quy định về giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyêntrên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 
08-07-2020 Nghị quyết số 309/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020. 
08-07-2020 Nghị quyết số 307/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công thành phố Đà Nẵng. 
08-07-2020 Nghị quyết số 306/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công năm 2020, nhiệm vụ công tác đầu tư công 6 tháng cuối năm 2020 và phương án phân bổ kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 của thành phố Đà Nẵng. 
08-07-2020 Nghị quyết số 305/2020/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố quy định nội dung và mức chi hỗ trợ cho các hoạt động khuyến nông từ nguồn ngân sách nhà nước trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 
22-05-2020 Nghị quyết số 298/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về một số giải pháp phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn thành phố trong tình hình dịch bệnh Covid-19 được kiểm soát. 
22-05-2020 Nghị quyết số 295/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công thành phố Đà Nẵng. 
11-05-2020 Quyết định số 12/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quy định một số nội dung về quản lý đầu tư và xây dựng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 
07-05-2020 Chỉ thị số 03/CT-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025 thành phố Đà Nẵng. 
13-03-2020 Nghị quyết số 292/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố nghị quyết về bổ sung một số nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng trên địa bàn thành phố năm 2020. 
13-03-2020 Nghị quyết số 291/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố nghị quyết về chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công thành phố Đà Nẵng. 
13-03-2020 Nghị quyết số 289/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố danh mục công trình, dự án cần thu hồi đất bổ sung năm 2020 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 
13-03-2020 Nghị quyết số 288/2020/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về việc giao thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công nhóm C. 
12-12-2019 Nghị quyết số 284/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố nghị quyết Về nhiệm vụ năm 2020. 
12-12-2019 Nghị quyết số 282/2019/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố sửa đổi Khoản 3 Điều 3 Quy định chính sách phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao khu vực công thành phố Đà Nẵng ban hành kèm theo Nghị quyết số 107/2017/NQ-HĐND ngày 07 tháng 7 năm 2017 của HĐND thành phố. 
12-12-2019 Nghị quyết số 273/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố bổ sung nội dung Nghị quyết số 163/NQ-HĐND ngày 12/7/2018 của HĐND thành phố về thông qua Điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội thành phố Đà Nẵng đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. 
12-12-2019 Nghị quyết số 267/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 
12-12-2019 Nghị quyết số 266/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố điều chỉnh, bổ sung Nghị quyết số 164/NQ-HĐND ngày 12 tháng 7 năm 2018 và Nghị quyết số 252/NQ-HĐND ngày 11 tháng 7 năm 2019 của HĐND thành phố về danh mục các dự án trọng điểm, mang tính động lực cần tập trung triển khai trong giai đoạn 2016 - 2020. 
12-12-2019 Nghị quyết số 265/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố sửa đổi một số điều của Nghị quyết số 208/NQ-HĐND ngày 19 tháng 12 năm 2018 của Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng về việc sửa đổi một số điều của Nghị quyết số 139/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2017 về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020. 
12-12-2019 Nghị quyết số 264/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố nGHỊ QUYẾT Về Kế hoạch đầu tư công năm 2020. 
Trang: 1 /1       Số văn bản mỗi trang: 
11,621,874 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner