Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
HĐND thành phố
UBND thành phố
HĐND quận Hải Châu
UBND quận Hải Châu
HĐND quận Thanh Khê
HĐND quận Liên Chiểu
UBND quận Liên Chiểu
HĐND quận Sơn Trà
UBND quận Sơn Trà
HĐND quận Ngũ Hành Sơn
UBND quận Ngũ Hành Sơn
HĐND quận Cẩm Lệ
UBND quận Cẩm Lệ
HĐND huyện Hòa Vang
UBND huyện Hòa Vang

Tổng tập Công báo năm 2020

Công báo số 05 + 06 xuất bản ngày 15-05-2009: 12 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
06-03-2009 Quyết định số 11/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc phân cấp quản lý cấp, đổi và gia hạn giấy phép hoạt động karaoke cho Ủy ban nhân dân quận, huyện trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. (từ trang 03 đến trang 04)
13-03-2009 Quyết định số 12/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quy chế quản lý, sử dụng vốn uỷ thác của ngân sách thành phố tại Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội thành phố Đà Nẵng để cho vay giải quyết việc làm đối với đối tượng trong diện thu hồi đất sản xuất, di dời, giải toả trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. (từ trang 05 đến trang 11)
30-03-2009 Quyết định số 13/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố việc Điều chỉnh tên đoạn đường phố trong phụ lục giá đất đính kèm theo Quyết định số 58/2008/QĐ-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2008 của UBND thành phố Đà Nẵng. (trang 12)
11-05-2009 Quyết định số 03/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân quận Liên Chiểu ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân quận Liên Chiểu. (từ trang 13 đến trang 30)
22-04-2009 Quyết định số 01/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân quận Cẩm Lệ ban hành Đề án Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật có sự tham gia của cộng đồng trên địa bàn quận Cẩm Lệ giai đoạn 2009 - 2012. (từ trang 31 đến trang 47)
27-04-2009 Nghị quyết số 75/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về việc miễn nhiệm chức danh Ủy viên Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng, khóa VII, nhiệm kỳ 2004 – 2011. (trang 48)
27-04-2009 Nghị quyết số 76/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung Ủy viên Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng, khóa VII, nhiệm kỳ 2004-2011. (trang 49)
27-04-2009 Nghị quyết số 77/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về việc xác nhận kết quả bầu cử Hội thẩm nhân dân Tòa án nhân dân các quận, huyện thuộc thành phố Đà Nẵng, khóa VII, nhiệm kỳ 2004-2011. (từ trang 50 đến trang 54)
11-02-2009 Chỉ thị số 01/CT-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương trong hoạt động của các cơ quan Nhà nước. (trang 55)
13-02-2009 Chỉ thị số 02/CT-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc triển khai Nghị định số 66/2008/NĐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2008 của Chính phủ về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp. (từ trang 56 đến trang 59)
09-03-2009 Chỉ thị số 03/CT-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về tổ chức các kỳ thi tốt nghiệp và tuyển sinh năm 2009. (từ trang 60 đến trang 61)
15-04-2009 Chỉ thị số 04/CT-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc tăng cường công tác Bảo vệ quyền lợi Người tiêu dùng. (từ trang 62 đến trang 63)
11,621,768 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner