Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
HĐND thành phố
UBND thành phố
HĐND quận Hải Châu
UBND quận Hải Châu
HĐND quận Thanh Khê
HĐND quận Liên Chiểu
UBND quận Liên Chiểu
HĐND quận Sơn Trà
UBND quận Sơn Trà
HĐND quận Ngũ Hành Sơn
UBND quận Ngũ Hành Sơn
HĐND quận Cẩm Lệ
UBND quận Cẩm Lệ
HĐND huyện Hòa Vang
UBND huyện Hòa Vang

Tổng tập Công báo năm 2020

Công báo số 40 + 41 xuất bản ngày 07-09-2009: 7 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
07-08-2009 Quyết định số 19/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt Đề án Đổi mới công tác tuyên truyền vận động toàn dân tham gia phòng chống tội phạm và xây dựng mô hình phòng chống tội phạm trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đến 2015. (từ trang 03 đến trang 12)
13-08-2009 Quyết định số 20/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quy định về quản lý, sử dụng kinh phí từ nguồn ngân sách Nhà nước để thực hiện miễn thuỷ lợi phí trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. (từ trang 13 đến trang 33)
26-08-2009 Quyết định số 21/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về chính sách ưu đãi đối với những người tự nguyện đến làm việc tại các cơ quan, đơn vị thuộc thành phố Đà Nẵng quản lý ban hành kèm theo Quyết định số 34/2007/QĐ-UBND ngày 28 tháng 6 năm 2007 của UBND thành phố Đà Nẵng. (từ trang 34 đến trang 35)
04-09-2009 Quyết định số 22/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố sửa đổi, bổ sung phụ lục số 2 Quy định giá các loại đất trên địa bàn thành phố Đà Nẵng ban hành kèm theo Quyết định số 58/2008/QĐ-UBND ngày 20/12/2008 của UBND thành phố Đà Nẵng. (từ trang 36 đến trang 40)
19-08-2009 Chỉ thị số 10/2009/CT-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố triển khai thực hiện Luật Thi hành án dân sự trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. (từ trang 41 đến trang 44)
12-08-2009 Chỉ thị số 09/CT-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố chấn chỉnh công tác an ninh trật tự tại các bãi tắm biển trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. (từ trang 45 đến trang 46)
03-09-2009 Chỉ thị số 11/CT-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội thành phố Đà Nẵng 5 năm 2011 – 2015. (từ trang 47 đến trang 56)
11,621,825 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner