Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
HĐND thành phố
UBND thành phố
HĐND quận Hải Châu
UBND quận Hải Châu
HĐND quận Thanh Khê
HĐND quận Liên Chiểu
UBND quận Liên Chiểu
HĐND quận Sơn Trà
UBND quận Sơn Trà
HĐND quận Ngũ Hành Sơn
UBND quận Ngũ Hành Sơn
HĐND quận Cẩm Lệ
UBND quận Cẩm Lệ
HĐND huyện Hòa Vang
UBND huyện Hòa Vang

Tổng tập Công báo năm 2020

Công báo số 09 + 10 xuất bản ngày 25-07-2009: 7 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
08-07-2009 Nghị quyết số 78/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2009. (từ trang 03 đến trang 07)
08-07-2009 Nghị quyết số 79/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố điều chỉnh mức thu phí dự thi cấp chứng chỉ nghề phổ thông. (từ trang 08 đến trang 09)
08-07-2009 Nghị quyết số 80/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố đặt tên một số đường và tên cầu trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. (từ trang 10 đến trang 14)
10-07-2009 Quyết định số 17/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố bãi bỏ Quyết định số 23/2004/QĐ-UB ngày 17 tháng 4 năm 2004 của Uỷ ban nhân dân thành phố Đà Nẵng ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm ngoại ngữ, tin học, bồi dưỡng nghiệp vụ trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. (trang 15)
10-07-2009 Quyết định số 18/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quy chế Quản lý công tác văn thư, lưu trữ của thành phố Đà Nẵng. (từ trang 16 đến trang 38)
01-07-2009 Quyết định số 04/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân quận Liên Chiểu phê duyệt Đề án giảm nghèo trên địa bàn quận Liên Chiểu giai đoạn từ năm 2009 – 2015. (từ trang 39 đến trang 47)
20-07-2009 Quyết định số 5503/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt Quy hoạch phát triển Công nghiệp thành phố Đà Nẵng đến năm 2020. (từ trang 48 đến trang 59)
11,621,860 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner