Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
HĐND thành phố
UBND thành phố
HĐND quận Hải Châu
UBND quận Hải Châu
HĐND quận Thanh Khê
HĐND quận Liên Chiểu
UBND quận Liên Chiểu
HĐND quận Sơn Trà
UBND quận Sơn Trà
HĐND quận Ngũ Hành Sơn
UBND quận Ngũ Hành Sơn
HĐND quận Cẩm Lệ
UBND quận Cẩm Lệ
HĐND huyện Hòa Vang
UBND huyện Hòa Vang

Tổng tập Công báo năm 2020

Công báo số 08 + 09 + 10 + 11 xuất bản ngày 12-07-2011: 24 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
20-06-2011 Nghị quyết số 01/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về việc xác nhận tư cách đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng, khóa VIII, nhiệm kỳ 2011 - 2016. (từ trang 04 đến trang 13)
20-06-2011 Nghị quyết số 02/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về việc xác nhận kết quả bầu cử Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng, khóa VIII, nhiệm kỳ 2011- 2016. (trang 14)
20-06-2011 Nghị quyết số 03/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về việc xác nhận kết quả bầu cử Phó Chủ tịch, Ủy viên thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng, khóa VIII, nhiệm kỳ 2011-2016 quy định và điều chỉnh một số loại phí, lệ phí trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. (trang 15)
20-06-2011 Nghị quyết số 04/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về việc xác nhận kết quả bầu cử thành viên Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng , khóa VIII, nhiệm kỳ 2011-2016. (từ trang 16 đến trang 17)
20-06-2011 Nghị quyết số 05/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về việc xác nhận kết quả bầu cử Trưởng ban, Phó trưởng ban và các thành viên khác của các Ban Hội đồng Nhân danthanhf phố Đà Nẵng , khóa VIII. nhiệm kỳ 2011- 2016. (từ trang 18 đến trang 21)
20-06-2011 Nghị quyết số 06/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về việc xác nhận kết quả bầu cử Thư ký kỳ họp Hội đồng Nhân dân thành phố ĐÀ Nẵng khóa VIII, nhiệm kỳ 2011-2016. (trang 22)
08-03-2011 Quyết định số 09/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố quản lý giá các loại dịch vụ khám , chữa bệnhvà tiêm Vaccin theo yêu cầu tại các cơ sở y tế công lập trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. (từ trang 23 đến trang 24)
14-03-2011 Quyết định số 10/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố qui định đối tượng an táng tại Nghĩa trang Người có công với Cách mạng. (từ trang 25 đến trang 26)
18-04-2011 Quyết định số 11/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố bãi bỏ quyết định số 191 ngày 30/11/2004 của UBND thành phố Đà Nẵng về ban hành quy chế tổ chức và hoạt động du lịch tại khu vực bán đảo Sơn Trà. (trang 27)
06-05-2011 Quyết định số 12/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố qui định mức chi trợ cấp đối với người nghiện ma túy, người bán dâm cai nghiện, chữa trị tại Trung tâm GD-DN 05-06 thành phố Đà Nẵng. (từ trang 28 đến trang 30)
16-05-2011 Quyết định số 13/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành qui định về quản lý và sử dụng tạn thời vỉa hè ngoài mục đích giao thông trên các tuyến đường thuộc địa bàn thành phố Đà Nẵng. (từ trang 31 đến trang 44)
19-05-2011 Quyết định số 14/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành qui định về tổ chức hoạt động và quản lý Nhà nước đối với các tổ chức Hội trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. (từ trang 45 đến trang 60)
25-05-2011 Quyết định số 15/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành qui định về phân cấp quản lý tài sản nhà nước tại cac cơ quan, đơn vị, tổ chức trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. (từ trang 61 đến trang 67)
15-06-2011 Quyết định số 16/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành qui định việc quản lý, sử dụng vốn ủy thác của ngân sách thành phố tại Chi nhánh ngân hàng chính sách xã hội thành phố. (từ trang 68 đến trang 77)
17-03-2011 Quyết định số 2011/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân thành phố sáp nhập Ban chỉ đạo chống mù chữ- Phổ cập giáo dục và Ban chỉ đạo Xây dựng xã hội học tập thành Ban chỉ đạo Chống mù chữ - Phổ cập giáo dục và Xây dựng xã hội học tạp thành phố Đà Nẵng. (từ trang 78 đến trang 80)
19-03-2011 Quyết định số 2121/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân thành phố về việc hợp nhất Công ty Công viên Đà Nẵng và Công ty Cây xanh Đà Nẵng thành Công ty Công viên - Cây xanh Đà Nẵng. (từ trang 81 đến trang 83)
19-03-2011 Quyết định số 2122/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân thành phố về việc thành lập Công ty Quản lý nhà chung cư thành phố Đà Nẵng. (từ trang 84 đến trang 86)
22-03-2011 Quyết định số 2138/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ hỗ trợ phụ nữ phát triển. (từ trang 87 đến trang 96)
14-06-2011 Quyết định số 4931/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân thành phố về việc thu nợ tiền sử dụng đất đối với hộ gia đình , cá nhânđược giao quyền sử dụng đất ở. (từ trang 97 đến trang 99)
20-06-2011 Quyết định số 5151/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân thành phố về việc qui định giá thu tiền chuyển quyền sử dụng đất tái định cư đối với hộ thuộc diện giải tỏa được bố trí tái định cư lô đất phụ. (từ trang 100 đến trang 101)
27-06-2011 Quyết định số 5410/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành lại qui chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng khoa học và công nghệ thành phố Đà Nẵng. (từ trang 102 đến trang 109)
27-06-2011 Quyết định số 5418/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân thành phố v/v Công nhận các trường mầm non đạt chuẩn quốc gia. (từ trang 110 đến trang 112)
10-05-2011 Chỉ thị số 06/CT-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về công tác phòng, chống lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn năm 2011. (từ trang 113 đến trang 116)
25-05-2011 Chỉ thị số 07/CT-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố v/v Tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác hòa giải ở cơ sở. (từ trang 117 đến trang 119)
11,621,767 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner