Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
HĐND thành phố
UBND thành phố
HĐND quận Hải Châu
UBND quận Hải Châu
HĐND quận Thanh Khê
HĐND quận Liên Chiểu
UBND quận Liên Chiểu
HĐND quận Sơn Trà
UBND quận Sơn Trà
HĐND quận Ngũ Hành Sơn
UBND quận Ngũ Hành Sơn
HĐND quận Cẩm Lệ
UBND quận Cẩm Lệ
HĐND huyện Hòa Vang
UBND huyện Hòa Vang

Tổng tập Công báo năm 2020

Công báo số 01 + 02 + 03 xuất bản ngày 15-02-2011: 10 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
17-12-2010 Quyết định số 44/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành qui định giá các loại đất trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. (từ trang 03 đến trang 49)
20-12-2010 Quyết định số 45/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc sửa đổi Điều 1 Quyết định số 34/2009/QĐ-UBND ngày 23/12/2009 của UBND thành phố Đà Nẵng về chính sách hỗ trợ khó khăn đối với những người ngừng hưởng trợ cấp mất sức lao động hàng tháng. (trang 50)
20-12-2010 Quyết định số 46/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Biểu giá tiêu thụ nước sạch sinh hoạt và phê duyệt Phương án giá tiêu thụ nước sạch cho các mục đích khác trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. (từ trang 51 đến trang 53)
27-12-2010 Quyết định số 47/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố v/v Sửa đổi, bổ sung QĐ 14/2009 quy định về trợ cấp thường xuyên, đột xuất đối với người có công với cách mạng mắc bệnh hiểm nghèo có hoàn cảnh khó khăn. (từ trang 54 đến trang 55)
29-12-2010 Quyết định số 48/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của các cơ quan, đơn vị trong việc tham mưu cho UBND thành phố quản. (từ trang 56 đến trang 64)
30-12-2010 Quyết định số 49/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố huỷ bỏ giá thu gom rác thải, quét dọn hầm hàng, quét rửa mặt boong tàu khu vực cảng sông, biển được quy định tại Quyết định số 08/2004/QĐ-UBND ngày 20/01/2004 của UBND thành phố Đà Nẵng. (từ trang 65 đến trang 66)
30-12-2010 Quyết định số 50/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố uBNDVề việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Phụ lục và Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố Đà Nẵng ban hành kèm theo Quyết định số 36/2009/QĐ-UBND ngày 24 tháng 12 năm 2009 của UBND thành phố Đà Nẵng. (từ trang 67 đến trang 69)
31-12-2010 Quyết định số 52/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố quy định tỷ lệ thu, quản lý và sử dụng phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt năm 2011 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. (từ trang 70 đến trang 73)
10-01-2011 Quyết định số 01/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc Ban hành Quy định trợ cấp hằng tháng đối với người có công giúp đỡ cách mạng đang hưởng trợ cấp hằng tháng; thương binh, người hưởng chính sách như thương binh có tỷ lệ thương tật từ 21% đến 30% đang hưởng trợ cấp hằng tháng thuộc hộ cận nghèo trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. (từ trang 74 đến trang 78)
06-01-2011 Quyết định số 123/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố v/v Ban hành danh mục 03 nhiệm vụ trọng tâm giao cho các Sở, ban ngành và UBND các quận, huyện thực hiện trong năm 2011. (từ trang 79 đến trang 87)
11,624,040 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner