Tổng tập Công báo
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
HĐND thành phố
UBND thành phố
HĐND quận Hải Châu
UBND quận Hải Châu
HĐND quận Thanh Khê
HĐND quận Liên Chiểu
UBND quận Liên Chiểu
HĐND quận Sơn Trà
UBND quận Sơn Trà
HĐND quận Ngũ Hành Sơn
UBND quận Ngũ Hành Sơn
HĐND quận Cẩm Lệ
UBND quận Cẩm Lệ
HĐND huyện Hòa Vang
UBND huyện Hòa Vang

Tổng tập Công báo năm 2021

Công báo số 28 + 29 + 30 + 31 xuất bản ngày 28-08-2020: 17 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
08-07-2020 Nghị quyết số 305/2020/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố quy định nội dung và mức chi hỗ trợ cho các hoạt động khuyến nông từ nguồn ngân sách nhà nước trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. (từ trang 04 đến trang 12)
12-06-2020 Quyết định số 16/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật do UBND thành phố Đà Nẵng ban hành thuộc lĩnh vực y tế. (trang 13)
20-06-2020 Quyết định số 17/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quy định về trình tự, thủ tục thu hồi đất và bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố. (từ trang 14 đến trang 23)
29-06-2020 Quyết định số 18/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố bãi bỏ Quyết định số 19/2006/QĐ-UBND ngày 10 tháng 3 năm 2006 của UBND thành phố Đà Nẵng. (trang 24)
06-07-2020 Quyết định số 19/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố quy định hỗ trợ chi phí hỏa táng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. (từ trang 25 đến trang 27)
06-07-2020 Quyết định số 20/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành quy định về quản lý, bảo vệ tài nguyên nước trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. (từ trang 28 đến trang 44)
16-07-2020 Quyết định số 21/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quy định về giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyêntrên địa bàn thành phố Đà Nẵng. (từ trang 45 đến trang 63)
03-08-2020 Quyết định số 22/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố bãi bỏ Quyết định số 38/2016/QĐ-UBND ngày 0/11/2016 của UBND thành phố Đà Nẵng ban hành Quy định quản lý về hoạt động kinh doanh du lịch đường biển quốc tế tại cảng biển khu vực Đà Nẵng. (trang 64)
05-08-2020 Quyết định số 23/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố quy định giá dịch vụ ra, vào bến xe Trung tâm Đà Nẵng đối với tuyến xe buýt liên tỉnh liền kề Đà Nẵng- Huế và ngược lại. (từ trang 65 đến trang 67)
08-07-2020 Nghị quyết số 299/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về Chương trình giám sát năm 2021 của Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng. (từ trang 68 đến trang 72)
08-07-2020 Nghị quyết số 302/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về việc thành lập tổ dân phố mới trên địa bàn quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng. (từ trang 73 đến trang 74)
08-07-2020 Nghị quyết số 303/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về kết quả giám sát chuyên đề “Công tác quy hoạch, đầu tư, quản lý và sử dụng các công trình, thiết chếvăn hóa, thể thao trên địa bàn thành phố Đà Nẵng”. (từ trang 75 đến trang 79)
08-07-2020 Nghị quyết số 306/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công năm 2020, nhiệm vụ công tác đầu tư công 6 tháng cuối năm 2020 và phương án phân bổ kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 của thành phố Đà Nẵng. (từ trang 80 đến trang 84)
08-07-2020 Nghị quyết số 307/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công thành phố Đà Nẵng. (từ trang 85 đến trang 98)
08-07-2020 Nghị quyết số 308/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về việc thông qua Danh mục dự án cần thu hồi đất và Danh mục dự án có sử dụng đất trồng lúa bổ sung năm 2020 của thành phố Đà Nẵng. (từ trang 99 đến trang 104)
08-07-2020 Nghị quyết số 309/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020. (từ trang 105 đến trang 115)
12-08-2020 Quyết định số 2956/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng ban hành hết hiệu lực toàn bộ. (từ trang 116 đến trang 117)
11,748,140 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner