Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
HĐND thành phố
UBND thành phố
HĐND quận Hải Châu
UBND quận Hải Châu
HĐND quận Thanh Khê
HĐND quận Liên Chiểu
UBND quận Liên Chiểu
HĐND quận Sơn Trà
UBND quận Sơn Trà
HĐND quận Ngũ Hành Sơn
UBND quận Ngũ Hành Sơn
HĐND quận Cẩm Lệ
UBND quận Cẩm Lệ
HĐND huyện Hòa Vang
UBND huyện Hòa Vang

Tổng tập Công báo năm 2020

Công báo số 26 + 27 xuất bản ngày 10-06-2020: 11 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
22-05-2020 Nghị quyết số : 293/2020/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố quy định miễn thu phí tham quan danh thắng Ngũ Hành Sơn và các công trình văn hóa, bảo tàng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. (từ trang 03 đến trang 04)
11-05-2020 Quyết định số 12/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quy định một số nội dung về quản lý đầu tư và xây dựng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. (từ trang 05 đến trang 23)
18-05-2020 Quyết định số 13/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố bãi bỏ Quyết định số 10/2015/QĐ-UBND ngày 15 tháng 4 năm 2015 của UBND thành phố Đà Nẵng ban hành Quy định một số chính sách hỗ trợ doanh nghiệp xuất khẩu phần mềm trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. (từ trang 24 đến trang 25)
25-05-2020 Quyết định số 14/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố bãi bỏ Quyết định số 36/2013/QĐ-UBND ngày 13/11/2013 của UBND thành phố Đà Nẵng ban hành Quy địnhchính sách ưu đãi và hỗ trợ đầu tư vào Khu công nghệ cao Đà Nẵng. (trang 26)
26-05-2020 Quyết định số 15/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do UBND thành phố Đà Nẵng ban hành trong lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo. (từ trang 27 đến trang 28)
22-05-2020 Nghị quyết số 294/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố danh mục công trình, dự án cần thu hồi đất và Danh mục công trình, dự án có sử dụng đất trồng lúa bổ sung năm 2020 của thành phố Đà Nẵng. (từ trang 29 đến trang 37)
22-05-2020 Nghị quyết số 295/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công thành phố Đà Nẵng. (từ trang 38 đến trang 45)
22-05-2020 Nghị quyết số 296/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về việc cho ý kiến chấp thuận chủ trương đầu tư dự án xây dựng nhà ở. (từ trang 46 đến trang 47)
22-05-2020 Nghị quyết số 297/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về việc thông qua Đồ án Điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. (từ trang 48 đến trang 49)
22-05-2020 Nghị quyết số 298/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về một số giải pháp phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn thành phố trong tình hình dịch bệnh Covid-19 được kiểm soát. (từ trang 50 đến trang 53)
07-05-2020 Chỉ thị số 03/CT-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025 thành phố Đà Nẵng. (từ trang 54 đến trang 62)
11,621,780 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner