Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
HĐND thành phố
UBND thành phố
HĐND quận Hải Châu
UBND quận Hải Châu
HĐND quận Thanh Khê
HĐND quận Liên Chiểu
UBND quận Liên Chiểu
HĐND quận Sơn Trà
UBND quận Sơn Trà
HĐND quận Ngũ Hành Sơn
UBND quận Ngũ Hành Sơn
HĐND quận Cẩm Lệ
UBND quận Cẩm Lệ
HĐND huyện Hòa Vang
UBND huyện Hòa Vang

Tổng tập Công báo năm 2020

Công báo số 05 + 06 xuất bản ngày 30-06-2018: 10 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
02-02-2018 Quyết định số 05/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố bổ sung, bãi bỏ, sửa đổi một số nội dung quy định tại Quyết định số 11/2017/QĐ-UBND ngày 29/3/2017 của UBND thành phố. (từ trang 03 đến trang 13)
19-03-2018 Quyết định số 12/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc bãi bỏ Quyết định số 37/2011/QĐ-UBND ngày 26/12/2011 của UBND thành phố Đà Nẵng ban hành kèm Quy chế quản lý, sử dụng kinh phí hoạt động của các ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và các đơn vị được UBND thành phố giao nhiệm vụ điều hành dự án. (trang 14)
10-04-2018 Quyết định số 16/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. (từ trang 15 đến trang 36)
17-04-2018 Quyết định số 17/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc bãi bỏ Quyết định số 61/2008/QĐ-UBND ngày 31/12/2008 của UBND thành phố Đà Nẵng ban hành Quy định về chính sách hỗ trợ người có công với cách mạng cải thiện nhà ở trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. (trang 37)
23-04-2018 Quyết định số 18/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực chăn nuôi thú y do UBND thành phố Đà Nẵng ban hành. (trang 38)
07-05-2018 Quyết định số 19/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quy định về quản lý dịch vụ công ích vệ sinh môi trường trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. (từ trang 39 đến trang 50)
15-05-2018 Quyết định số 20/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố quy định thời hạn gửi và thẩm định báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước hằng năm. (từ trang 51 đến trang 53)
28-05-2018 Quyết định số 21/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quy định về quản lý hoạt động cấp nước sạch trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. (từ trang 54 đến trang 64)
19-03-2018 Quyết định số 1152/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố công nhận đạt chuẩn Phổ cập giáo dục - Xóa mù chữ năm 2017. (từ trang 65 đến trang 66)
06-04-2018 Quyết định số 1404/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do UBND thành phố Đà Nẵng ban hành hết hiệu lực thi hành. (từ trang 67 đến trang 68)
11,621,758 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner