Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
HĐND thành phố
UBND thành phố
HĐND quận Hải Châu
UBND quận Hải Châu
HĐND quận Thanh Khê
HĐND quận Liên Chiểu
UBND quận Liên Chiểu
HĐND quận Sơn Trà
UBND quận Sơn Trà
HĐND quận Ngũ Hành Sơn
UBND quận Ngũ Hành Sơn
HĐND quận Cẩm Lệ
UBND quận Cẩm Lệ
HĐND huyện Hòa Vang
UBND huyện Hòa Vang

Tổng tập Công báo năm 2020

Công báo số 08 + 09 + 10 + 11 xuất bản ngày 07-08-2014: 22 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
10-07-2014 Nghị quyết số 59/2014/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố điều chỉnh mức trích lại cho các phường, xã từ nguồn thu Quỹ quốc phòng - an ninh trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. (từ trang 04 đến trang 05)
10-07-2014 Nghị quyết số 60/2014/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố quy định một số mức chi áp dụng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. (từ trang 06 đến trang 24)
10-07-2014 Nghị quyết số 61/2014/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố quy định tỷ lệ điều tiết khoản thu xử phạt vi phạm hành chính giữa các cấp ngân sách trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. (từ trang 25 đến trang 26)
10-07-2014 Nghị quyết số 63/2014/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố sửa đổi, bổ sung các quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng một số loại phí trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. (từ trang 27 đến trang 30)
10-07-2014 Nghị quyết số 64/2014/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố phản đối Trung Quốc xâm phạm chủ quyền quốc gia Việt Nam. (từ trang 31 đến trang 32)
10-07-2014 Nghị quyết số 65/2014/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2014. (từ trang 33 đến trang 42)
17-04-2014 Quyết định số 10/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tổ chức và hoạt động của tổ dân phố, thôn trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. (từ trang 43 đến trang 46)
18-04-2014 Quyết định số 11/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 14 và khoản 3, khoản 4, khoản 5 Điều 15 Quy định về xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật của UBND thành phố Đà Nẵng. (từ trang 47 đến trang 49)
05-05-2014 Quyết định số 12/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố quy định tỷ lệ quy đổi trọng lượng riêng đối với đá làm vật liệu xây dựng thông thường trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. (từ trang 50 đến trang 51)
06-05-2014 Quyết định số 13/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố quy định chế độ, chính sách trợ cấp xã hội cho người khuyết tật, hộ gia đình nuôi dưỡng, chăm sóc người khuyết tật trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. (từ trang 52 đến trang 55)
12-05-2014 Quyết định số 14/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Bộ đơn giá xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính. (từ trang 56 đến trang 62)
14-05-2014 Quyết định số 15/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế Quản lý Ký túc xá sinh viên tập trung trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. (từ trang 63 đến trang 66)
21-05-2014 Quyết định số 16/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố sửa đổi khoản 1, Điều 5 Quy định một số chính sách hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới công nghệ trên địa bàn thành phố Đà Nẵng ban hành kèm theo Quyết định số 08/2012/QĐ-UBND ngày 02/3/2012 của UBND thành phố Đà Nẵng. (từ trang 67 đến trang 68)
04-06-2014 Quyết định số 17/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố quy định chế độ, chính sách đối với lực lượng dân quân tự vệ trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. (từ trang 69 đến trang 70)
30-06-2014 Quyết định số 18/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố quy định hệ số điều chỉnh giá đất áp dụng để xác định giá thu tiền sử dụng đất rẻo ghép thửa cho các hộ liền kề và trường hợp được UBND thành phố giao quyền sử dụng đất làm nhà ở (không thuộc diện giải toả được bố trí đất tái định cư). (từ trang 71 đến trang 74)
07-07-2014 Quyết định số 19/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố sửa đổi Quyết định số 02/2014/QĐ-UBND ngày 14/01/2014 của UBND thành phố Đà Nẵng Quy định về đấu thầu cung cấp dịch vụ vận tải công cộng bằng xe buýt trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. (từ trang 75 đến trang 76)
28-07-2014 Quyết định số 20/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quy định về xây dựng, quản lý và chính sách hỗ trợ thực hiện Chương trình xúc tiến thương mại của thành phố Đà Nẵng. (từ trang 77 đến trang 84)
30-07-2014 Quyết định số 21/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố sửa đổi và bãi bỏ một số điều của Quy định về quản lí dạy thêm, học thêm trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. (từ trang 85 đến trang 86)
10-07-2014 Nghị quyết số 57/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố miễn nhiệm chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng, khóa VIII, nhiệm kỳ 2011 - 2016. (trang 87)
10-07-2014 Nghị quyết số 58/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố xác nhận kết quả bầu cử bổ sung Ủy viên Uỷ ban nhân dân thành phố Đà Nẵng, khóa VIII, nhiệm kỳ 2011 - 2016. (trang 88)
10-07-2014 Nghị quyết số 62/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố phê duyệt Đề án phát hành trái phiếu chính quyền địa phương năm 2014. (từ trang 89 đến trang 90)
05-06-2014 Quyết định số 3658/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do UBND thành phố ban hành. (từ trang 91 đến trang 117)
11,624,006 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner