Tổng tập Công báo
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
HĐND thành phố
UBND thành phố
HĐND quận Hải Châu
UBND quận Hải Châu
HĐND quận Thanh Khê
HĐND quận Liên Chiểu
UBND quận Liên Chiểu
HĐND quận Sơn Trà
UBND quận Sơn Trà
HĐND quận Ngũ Hành Sơn
UBND quận Ngũ Hành Sơn
HĐND quận Cẩm Lệ
UBND quận Cẩm Lệ
HĐND huyện Hòa Vang
UBND huyện Hòa Vang

Tổng tập Công báo năm 2021

Công báo số 05 + 06 xuất bản ngày 01-06-2010: 13 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
10-02-2010 Quyết định số 03/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quy định xét cho phép sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân APEC trên địa bàn thành phố Đà nẵng. (từ trang 03 đến trang 10)
12-02-2010 Quyết định số 04/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quy định một số vấn đề về mua sắm, quản lý đầu tư và xây dựng trênh địa bàn thành phố Đà Nẵng. (từ trang 11 đến trang 21)
08-03-2010 Quyết định số 05/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố quy định tỉ lệ thu, quản lý và sử dụng phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt năm 2010 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. (từ trang 22 đến trang 25)
08-03-2010 Quyết định số 06/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố quy định mức thu, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký giao dịch bảo đảm và phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. (từ trang 26 đến trang 29)
08-03-2010 Quyết định số 07/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí trông giữ xe đạp, xe máy, xe ô tô trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. (từ trang 30 đến trang 34)
08-03-2010 Quyết định số 08/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí dự thi cấp chứng chỉ A,B,C về tin học và ngoại ngữ trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. (từ trang 35 đến trang 37)
08-03-2010 Quyết định số 09/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố quy định mức thu, quản lý và sử dụng lệ phí hộ tịch trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. (từ trang 38 đến trang 43)
08-03-2010 Quyết định số 10/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố bãi bỏ quy định về mức thu, quản lý và sử dụng phí tham quan Khu du lịch sinh thái Sơn Trà, Khu du lịch Bà Nà, Suối Mơ ban hành tại Quyết định số 215/2004/QĐ-UB ngày 30 tháng 12 năm 2004 của UBND thành phố Đà Nẵng. (từ trang 44 đến trang 45)
11-03-2010 Quyết định số 11/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố bãi bỏ Quyết định số 31/2007/QĐ-UBND ngày 14 tháng 6 năm 2007 của UBND thành phố Đà Nẵng ban hành Quy định về việc tổ chức trưng cầu ý kiền đánh giá mức độ hài long của tổ chức, công dân đối với việc cung ứng dịch vụ hành chính công của các cơ quan nhà nước thuộc thành phố Đà nẵng. (trang 46)
12-03-2010 Quyết định số 12/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố sửađổi,bổ sung khoản 1,Điều 1 Quyết định số 10/2004/QĐ-UB ngày 29/01/2004 của UBND thành phố về việcquy định mức thu phí thẩm địnhcấp quyền sử dụng đất trên địa bàn thành phố Đà nẵng. (từ trang 47 đến trang 48)
22-04-2010 Quyết định số 13/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành quy định về vốn đối ứng, quản lý và sử dụng vốn đối ứng trong hoạt động tiếp nhận nguồn viện trợ không hoàn lại trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. (từ trang 49 đến trang 54)
10-05-2010 Quyết định số 14/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố chuyển giao chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến bất động sản tại UBND các quận, phường cho các tổ chức hành nghề công chứng và giao thêm việc chứng thực bản sao cho Phònh Tư pháp quận, huyện. (từ trang 55 đến trang 57)
13-05-2010 Quyết định số 15/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố sửa đổi,bổ sung Điều 3, Điều 4 Quyết định số 21/2006/QĐ-UBND quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí tham quan công trình văn hoá Bảo tàng Điêu khắc Chăm. (từ trang 58 đến trang 59)
11,745,129 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner