Tổng tập Công báo
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
HĐND thành phố
UBND thành phố
HĐND quận Hải Châu
UBND quận Hải Châu
HĐND quận Thanh Khê
HĐND quận Liên Chiểu
UBND quận Liên Chiểu
HĐND quận Sơn Trà
UBND quận Sơn Trà
HĐND quận Ngũ Hành Sơn
UBND quận Ngũ Hành Sơn
HĐND quận Cẩm Lệ
UBND quận Cẩm Lệ
HĐND huyện Hòa Vang
UBND huyện Hòa Vang

Tổng tập Công báo năm 2021

Công báo số 13 + 14 + 15 xuất bản ngày 30-12-2010: 14 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
02-12-2010 Nghị quyết số 98/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2011- 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu 2011- 2015. (từ trang 03 đến trang 04)
02-12-2010 Nghị quyết số 99/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, quyết toán chi ngân sách địa phương năm 2009. (từ trang 05 đến trang 06)
02-12-2010 Nghị quyết số 100/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố quy định và điều chỉnh một số loại phí, lệ phí trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. (từ trang 07 đến trang 08)
02-12-2010 Nghị quyết số 101/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về biên chế năm 2011 của thành phố Đà nẵng. (trang 09)
03-12-2010 Nghị quyết số 102/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố hĐNDVề chương trình giám sát năm 2011 của Hội đồng nhân dân thành phố. (từ trang 10 đến trang 11)
03-12-2010 Nghị quyết số 103/2010/NQ- HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011- 2015. (từ trang 12 đến trang 13)
03-12-2010 Nghị quyết số 104/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi, tỉ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu phân chia giữa các cấp ngân sách địa phương và định mức phân bổ dự toán chi ngân sách địa phương năm 2011, năm đầu thời kỳ ổn định ngân sách mới theo Luật Ngân sách nhà nước. (từ trang 14 đến trang 15)
03-12-2010 Nghị quyết số 105/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về nhiệm vụ năm 2011. (từ trang 16 đến trang 22)
03-12-2010 Nghị quyết số 106/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách thành phố Đà nẵng năm 2011. (từ trang 23 đến trang 25)
03-12-2010 Nghị quyết số 107/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố đặt tên một số đường và công trình công cộng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. (từ trang 26 đến trang 43)
03-12-2010 Quyết định số 40/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quy chế cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. (từ trang 44 đến trang 60)
06-12-2010 Quyết định số 41/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc ban hành Quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi, định mức phân bổ dự toán chi ngân sách địa phương năm 2011, năn đầu của thời kỳ ổn định ngân sách mới theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước; tỷ lệ phần trăm(%) phân chia các khoản thu phân chia giữa các cấp ngân sách địa phương của thành phó Đà Nẵng. (từ trang 61 đến trang 92)
06-12-2010 Quyết định số 42/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố bãi bỏ quyết định số 153 ngày 26/10/2005 của UBND thành phố về phê duyệt đề án cải cách thủ tục hành chính theo một cửa của Ban quản lý các Khu công nghiệp và chế xuất. (trang 93)
06-12-2010 Quyết định số 9431/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Kế họach triển khai giải tỏa chợ tự phát trong phạm vi nội thị thành phố. (từ trang 94 đến trang 101)
11,755,695 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner