Tổng tập Công báo
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
HĐND thành phố
UBND thành phố
HĐND quận Hải Châu
UBND quận Hải Châu
HĐND quận Thanh Khê
HĐND quận Liên Chiểu
UBND quận Liên Chiểu
HĐND quận Sơn Trà
UBND quận Sơn Trà
HĐND quận Ngũ Hành Sơn
UBND quận Ngũ Hành Sơn
HĐND quận Cẩm Lệ
UBND quận Cẩm Lệ
HĐND huyện Hòa Vang
UBND huyện Hòa Vang

Tổng tập Công báo năm 2021

Công báo số 05 + 06 xuất bản ngày 20-01-2008: 9 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
09-01-2008 Quyết định số 03/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt Đề án Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trên địa bàn thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2008 – 2012. (từ trang 03 đến trang 15)
09-01-2008 Quyết định số 04/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quy định về quản lý và sử dụng tạm thời vỉa hè ngoài mục đích giao thông trên các tuyến đường thuộc địa bàn thành phố Đà Nẵng. (từ trang 16 đến trang 26)
15-01-2008 Quyết định số 05/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật liên quan về Hội đồng giám sát chứng kiến xổ số kiến thiết do UBND thành phố Đà Nẵng ban hành. (trang 27)
16-01-2008 Quyết định số 06/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố bãi bỏ Quyết định số 85/2006/QĐ-UBND ngày 27 tháng 9 năm 2006, Quyết định số 89/2006/QĐ-UBND ngày 14 tháng 10 năm 2006 và Quyết định số 90/2006/QĐ-UBND ngày 14 tháng 10 năm 2006 của UBND thành phố Đà Nẵng. (trang 28)
07-01-2008 Quyết định số 136/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố quy định Quản lý kiến trúc, xây dựng tại khu Công viên Bắc Đài tưởng niệm, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng. (từ trang 29 đến trang 31)
08-01-2008 Quyết định số 171/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố hỗ trợ hàng tháng cho các chức danh Hội Từ thiện các cấp. (trang 32)
14-01-2008 Quyết định số 399/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Đầu tư phát triển thành phố Đà Nẵng. (từ trang 33 đến trang 48)
08-01-2008 Chỉ thị số 01/CT-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố chấn chỉnh việc thực hiện chế độ thông tin, báo cáo trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước. (từ trang 49 đến trang 51)
16-01-2008 Chỉ thị số 02/CT-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố triển khai thực hiện Chỉ thị số 02/CT-BTNMT ngày 19 tháng 11 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc tiếp tục triển khai thi hành Luật Đất đai năm 2003. (từ trang 52 đến trang 55)
11,750,070 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner