Tổng tập Công báo
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
HĐND thành phố
UBND thành phố
HĐND quận Hải Châu
UBND quận Hải Châu
HĐND quận Thanh Khê
HĐND quận Liên Chiểu
UBND quận Liên Chiểu
HĐND quận Sơn Trà
UBND quận Sơn Trà
HĐND quận Ngũ Hành Sơn
UBND quận Ngũ Hành Sơn
HĐND quận Cẩm Lệ
UBND quận Cẩm Lệ
HĐND huyện Hòa Vang
UBND huyện Hòa Vang

Tổng tập Công báo năm 2021

Công báo số 15 + 16 + 17 + 18 xuất bản ngày 22-12-2015: 11 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
23-10-2015 Quyết định số 29/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Quyết định số 09/2015/QĐ-UBND ngày 10/4/2015 của UBND thành phố Đà Nẵng Ban hành hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. (từ trang 03 đến trang 09)
03-11-2015 Quyết định số 30/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc ban hành Quy định về công tác thi đua, khen thưởng của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng. (từ trang 10 đến trang 28)
09-11-2015 Quyết định số 31/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quy định cho vay từ nguồn vốn ủy thác của ngân sách thành phố tại Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội thành phố Đà Nẵng đối với cán bộ, công chức, người lao động có hoàn cảnh khó khăn. (từ trang 29 đến trang 38)
09-11-2015 Quyết định số 32/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quy định việc quản lý, sử dụng vốn uỷ thác của ngân sách thành phố tại Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội thành phố Đà Nẵng. (từ trang 39 đến trang 48)
09-11-2015 Quyết định số 33/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quy định xét công nhận sáng kiến có tác dụng, ảnh hưởng đối với thành phố Đà Nẵng. (từ trang 49 đến trang 61)
09-11-2015 Quyết định số 34/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quy chế khen thưởng trong hoạt động khoa học và công nghệ thành phố Đà Nẵng. (từ trang 62 đến trang 70)
25-11-2015 Quyết định số 35/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành bổ sung giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở y tế công lập thuộc thành phố Đà Nẵng. (từ trang 71 đến trang 85)
14-10-2015 Quyết định số 7651/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố bãi bỏ Quyết định số 36/2011/QĐ-UBND ngày 26/11/2011 của UBND thành phố Đà Nẵng. (trang 86)
19-10-2015 Quyết định số 7720/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố quy định mức chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng. (trang 87)
17-11-2015 Quyết định số 8510/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 49/NQ-CP ngày 10 tháng 7 năm 2014 của Chính phủ. (từ trang 88 đến trang 103)
19-11-2015 Quyết định số 8561/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quy chế phối hợp thực hiện việc thẩm tra cấp quyết định hỗ trợ đầu tư cho doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. (từ trang 104 đến trang 110)
11,766,980 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner