Tổng tập Công báo
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
HĐND thành phố
UBND thành phố
HĐND quận Hải Châu
UBND quận Hải Châu
HĐND quận Thanh Khê
HĐND quận Liên Chiểu
UBND quận Liên Chiểu
HĐND quận Sơn Trà
UBND quận Sơn Trà
HĐND quận Ngũ Hành Sơn
UBND quận Ngũ Hành Sơn
HĐND quận Cẩm Lệ
UBND quận Cẩm Lệ
HĐND huyện Hòa Vang
UBND huyện Hòa Vang

Tổng tập Công báo năm 2021

Công báo số 08 + 09 + 10 + 11 + 12 xuất bản ngày 06-06-2012: 17 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
07-03-2012 Quyết định số 11/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố bãi bỏ Quyết định số 113/2002/QĐ-UB ngày 04 tháng 11 năm 2002 của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng về việc bổ sung nhiệm vụ cho Trung tâm Tư vấn kỹ thuật xây dựng. (trang 03)
26-03-2012 Quyết định số 12/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố quy định diện tích tối thiểu được tách thửa đối với loại đất ở trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. (từ trang 04 đến trang 05)
26-03-2012 Quyết định số 13/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quy chế thu, quản lý và sử dụng Quỹ quốc phòng - an ninh trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. (từ trang 06 đến trang 12)
29-03-2012 Quyết định số 14/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quy định về Đấu thầu kinh doanh khai thác và quản lý chợ trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. (từ trang 13 đến trang 23)
09-04-2012 Quyết định số 15/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quy định về quản lý hoạt động giết mổ, vận chuyển, kinh doanh động vật, sản phẩm động vật trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. (từ trang 24 đến trang 33)
12-04-2012 Quyết định số 16/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quy định về quản lý, vận hành và sử dụng hệ thống điện chiếu sáng công cộng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. (từ trang 34 đến trang 45)
17-04-2012 Quyết định số 17/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố bãi bỏ một nội dung quy định tại điểm a, khoản 2, Điều 2 Quyết định 28/2010/QĐ-UBND ngày 01 tháng 9 năm 2010 của UBND thành phố Quy định việc vận động, quản lý, sử dụng kinh phí hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. (trang 46)
20-04-2012 Quyết định số 18/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Bộ đơn giá đăng ký quyền sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, lập hồ sơ địa chính. (từ trang 47 đến trang 57)
25-04-2012 Quyết định số 19/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố quy định Chính sách ưu đãi và hỗ trợ đầu tư vào Khu công nghệ cao Đà Nẵng. (từ trang 58 đến trang 82)
27-04-2012 Quyết định số 20/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. (từ trang 83 đến trang 85)
02-05-2012 Quyết định số 21/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành hệ số áp dụng đối với các thửa đất có vị trí thuận lợi để xác định giá đất trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. (từ trang 86 đến trang 87)
08-05-2012 Quyết định số 22/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quy chế quản lý thông tin liên lạc đối với tàu cá hoạt động trên biển của thành phố Đà Nẵng. (từ trang 88 đến trang 99)
15-05-2012 Quyết định số 23/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quy định quản lý hệ thống cây xanh công cộng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. (từ trang 100 đến trang 120)
05-04-2012 Quyết định số 2550/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt Đề án “Phát triển dịch vụ thành phố Đà Nẵng đến năm 2015, tầm nhìn đến năm 2020”. (từ trang 121 đến trang 127)
05-04-2012 Quyết định số 2551/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Phát triển dịch vụ thành phố Đà Nẵng đến năm 2015, tầm nhìn đến năm 2020”. (từ trang 128 đến trang 148)
04-04-2012 Chỉ thị số 05/CT-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố tăng cường tiết kiệm điện năm 2012 và các năm đến trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. (từ trang 149 đến trang 153)
18-04-2012 Chỉ thị số 06/CT-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về công tác phòng, chống thiên tai, lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn năm 2012. (từ trang 154 đến trang 157)
11,745,270 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner