Tổng tập Công báo
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
HĐND thành phố
UBND thành phố
HĐND quận Hải Châu
UBND quận Hải Châu
HĐND quận Thanh Khê
HĐND quận Liên Chiểu
UBND quận Liên Chiểu
HĐND quận Sơn Trà
UBND quận Sơn Trà
HĐND quận Ngũ Hành Sơn
UBND quận Ngũ Hành Sơn
HĐND quận Cẩm Lệ
UBND quận Cẩm Lệ
HĐND huyện Hòa Vang
UBND huyện Hòa Vang

Tổng tập Công báo năm 2021

Công báo số 06 + 07 + 08 + 09 xuất bản ngày 28-03-2016: 15 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
23-12-2015 Quyết định số 40/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quy định xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân Đà Nẵng” ngành thủ công mỹ nghệ. (từ trang 03 đến trang 13)
28-12-2015 Quyết định số 41/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Danh mục, thời gian sử dụng, tỷ lệ hao mòn tài sản cố định đặc thù; Danh mục, thời gian sử dụng, tỷ lệ hao mòn tài sản cố định vô hình trong các cơ quan, đơn vị, tổ chức có sử dụng ngân sách nhà nước thuộc thành phố Đà Nẵng. (từ trang 14 đến trang 18)
31-12-2015 Quyết định số 42/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên năm 2016 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. (từ trang 19 đến trang 21)
05-01-2016 Quyết định số 01/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố sửa đổi, bổ sung Quy định việc quản lý, sử dụng vốn uỷ thác của ngân sách thành phố tại Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội thành phố Đà Nẵng. (từ trang 22 đến trang 24)
05-01-2016 Quyết định số 02/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quy chế thu thập, quản lý, cập nhật, khai thác và sử dụng dữ liệu về tài nguyên và môi trường trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. (từ trang 25 đến trang 39)
12-01-2016 Quyết định số 03/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quy định một số nội dung về đấu thầu cung cấp dịch vụ vận tải công cộng bằng xe buýt trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. (từ trang 40 đến trang 46)
15-01-2016 Quyết định số 04/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố sửa đổi, bổ sung quy định mức hỗ trợ tiền thuê nhà tại Điều 49 Quyết định số 63/2012/QĐ-UBND ngày 20/12/2012 của UBNDthành phố. (từ trang 47 đến trang 48)
01-02-2016 Quyết định số 05/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố quy định mức chi hỗ trợ công tác cai nghiện ma tuý và quản lý sau cai nghiện trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. (từ trang 49 đến trang 56)
04-02-2016 Quyết định số 06/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quy định quản lý cây xanh đô thị trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. (từ trang 57 đến trang 73)
16-02-2016 Quyết định số 07/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quy chế bảo vệ bí mật Nhà nước trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. (từ trang 74 đến trang 91)
26-02-2016 Quyết định số 09/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức, tiêu chuẩn và chế độ chính sách đối với lực lượng Dân phòng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. (từ trang 92 đến trang 99)
11-03-2016 Quyết định số 10/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố bổ sung Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 47/2014/QĐ-UBND ngày 12 tháng 12 năm 2014 của UBND thành phố Đà Nẵng. (trang 100)
22-02-2016 Quyết định số 920/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố thành lập Hội đồng thẩm định, đánh giá kết quả cải cách hành chính. (từ trang 101 đến trang 103)
29-02-2016 Quyết định số 1090/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố bãi bỏ 02 văn bản quy phạm pháp luật do UBND thành phố ban hành. (trang 104)
08-03-2016 Quyết định số 1251/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Phương án chống hạn phục vụ sản xuất nông nghiệp năm 2016 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. (từ trang 105 đến trang 110)
11,764,066 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner