Tổng tập Công báo
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
HĐND thành phố
UBND thành phố
HĐND quận Hải Châu
UBND quận Hải Châu
HĐND quận Thanh Khê
HĐND quận Liên Chiểu
UBND quận Liên Chiểu
HĐND quận Sơn Trà
UBND quận Sơn Trà
HĐND quận Ngũ Hành Sơn
UBND quận Ngũ Hành Sơn
HĐND quận Cẩm Lệ
UBND quận Cẩm Lệ
HĐND huyện Hòa Vang
UBND huyện Hòa Vang

Tổng tập Công báo năm 2021

Ủy ban nhân dân thành phố ban hành: 10 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
15-03-2021 Quyết định số 05/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 
04-03-2021 Quyết định số 04/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành giá tối đa dịch vụ xử lý chất thải rắn sinh hoạt bằng biện pháp chôn lấp tại bãi rác Khánh Sơn. 
03-02-2021 Quyết định số 03/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố bãi bỏ Quyết định số 29/2003/QĐ-UB ngày 11 tháng 3 năm 2003 của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng ban hành Đề án thực hiện chương trình xây dựng thành phố không có người nghiện ma túy trong cộng đồng. 
03-02-2021 Quyết định số 02/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố bãi bỏ Quyết định số 26/2018/QĐ-UBND ngày 26/7/2018 về quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 
07-01-2021 Quyết định số 01/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành khung giá dịch vụ quản lý vận hành nhà chung cư trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 
29-12-2020 Quyết định số 45/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 
29-12-2020 Quyết định số 44/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố quy định khung giá dịch vụ sử dụng Cảng Sông Hàn. 
16-12-2020 Quyết định số 43/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố bãi bỏ Quyết định số 166/2003/QĐ-UB ngày 15/12/2003, Quyết định số 12/2007/QĐ-UBND ngày 12/02/2007 và Quyết định số 37/2014/QĐ-UBND ngày 21/10/2014 của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng. 
07-12-2020 Quyết định số 42/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành quy chế quản lý, sử dụng các công trình ghi công liệt sĩ trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 
03-12-2020 Quyết định số 41/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố quy định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng trong lĩnh vực y tế thuộc phạm vi quản lý của thành phố Đà Nẵng. 
Trang: 1 /1       Số văn bản mỗi trang: 
11,745,115 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner