Tổng tập Công báo
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
HĐND thành phố
UBND thành phố
HĐND quận Hải Châu
UBND quận Hải Châu
HĐND quận Thanh Khê
HĐND quận Liên Chiểu
UBND quận Liên Chiểu
HĐND quận Sơn Trà
UBND quận Sơn Trà
HĐND quận Ngũ Hành Sơn
UBND quận Ngũ Hành Sơn
HĐND quận Cẩm Lệ
UBND quận Cẩm Lệ
HĐND huyện Hòa Vang
UBND huyện Hòa Vang

Tổng tập Công báo năm 2021

Công báo số 29 + 30 xuất bản ngày 31-07-2007: 12 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
10-07-2007 Nghị quyết số 51/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2007. (từ trang 03 đến trang 06)
10-07-2007 Nghị quyết số 52/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố quy định thu một số loại phí và lệ phí trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. (từ trang 07 đến trang 08)
16-07-2007 Quyết định số 40/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quy định về công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. (từ trang 09 đến trang 20)
19-07-2007 Quyết định số 41/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quy chế bán đấu giá nhà và chuyển quyền sử dụng đất thuộc công sản nhà nước. (từ trang 21 đến trang 26)
23-07-2007 Quyết định số 42/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quy định về trình tự giải quyết khiếu nại tố cáo, kiến nghị, phản ảnh liên quan đến khiếu nại, tố cáo của cơ quan, tổ chức, công dân trên địa bàn thành phố. (từ trang 27 đến trang 41)
30-07-2007 Quyết định số 43/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố điều chỉnh Điều 1, Quyết định số 09/2007/QĐ-UBND ngày 25 tháng 01 năm 2007 của UBND thành phố Đà Nẵng v/v Quy định mức thu, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép thăm dò, khai thác, sử dụng nước dưới đất; khai thác, sử dụng nước mặt; xả nước thải vào nguồn nước và vào công trình thuỷ lợi. (từ trang 42 đến trang 43)
12-07-2007 Nghị quyết số 40/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân quận Liên Chiểu phê chuẩn quyết toán ngân sách năm 2006. (trang 44)
12-07-2007 Nghị quyết số 41/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân quận Liên Chiểu điều chỉnh và bổ sung kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản và vốn sự nghiệp kinh tế năm 2007-2008 quận Liên Chiểu. (từ trang 45 đến trang 48)
19-07-2007 Nghị quyết số 38/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân quận Liên Chiểu nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2007. (từ trang 49 đến trang 52)
12-07-2007 Nghị quyết số 02/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân quận Ngũ Hành Sơn phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước quận Ngũ Hành Sơn năm 2006. (từ trang 53 đến trang 54)
12-07-2007 Nghị quyết số 03/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân quận Ngũ Hành Sơn nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2007. (từ trang 55 đến trang 58)
17-07-2007 Chỉ thị số 16/CT-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố triển khai thực hiện Nghị định số 38/2006/NĐ-CP của Chính phủ về Bảo vệ dân phố. (từ trang 59 đến trang 60)
11,750,015 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner