Tổng tập Công báo
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
HĐND thành phố
UBND thành phố
HĐND quận Hải Châu
UBND quận Hải Châu
HĐND quận Thanh Khê
HĐND quận Liên Chiểu
UBND quận Liên Chiểu
HĐND quận Sơn Trà
UBND quận Sơn Trà
HĐND quận Ngũ Hành Sơn
UBND quận Ngũ Hành Sơn
HĐND quận Cẩm Lệ
UBND quận Cẩm Lệ
HĐND huyện Hòa Vang
UBND huyện Hòa Vang

Tổng tập Công báo năm 2021

Công báo số 10 + 11 + 12 + 13 xuất bản ngày 09-07-2016: 19 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
26-03-2016 Quyết định số 12/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố sửa đổi, bãi bỏ một số nội dung của Quy định về phân luồng tuyến và thời gian hoạt động đối với các phương tiện tham gia giao thông đường bộ trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. (từ trang 04 đến trang 06)
20-04-2016 Quyết định số 13/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quy định về xây dựng, quản lý và chính sách hỗ trợ thực hiện Chương trình xúc tiến mại của thành phố Đà Nẵng. (từ trang 07 đến trang 14)
16-05-2016 Quyết định số 14/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố sửa đổi, một số nội dung của Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 29/2013/QĐ-UBND ngày 09/9/2014 của UBND thành phố ban hành mức chi hỗ trợ công tác tập trung, giải quyết các đối tượng xã hội trên địa bàn thành phố. (từ trang 15 đến trang 16)
20-05-2016 Quyết định số 15/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quy định một số nội dung về mua sắm, quản lý đầu tư và xây dựng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. (từ trang 17 đến trang 33)
25-05-2016 Quyết định số 16/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quy định về chức danh, số lượng, tiêu chuẩn,chế độ chính sách và quản lý, sử dụng người hoạt động không chuyên trách phường, xã trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. (từ trang 34 đến trang 48)
01-06-2016 Quyết định số 17/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quy định định mức xây dựng dự toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. (từ trang 49 đến trang 56)
08-06-2016 Quyết định số 18/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quy định về đầu tư theo hình thức đối tác công tư trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. (từ trang 57 đến trang 71)
10-06-2016 Quyết định số 19/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố bổ sung Danh mục dự án kêu gọi đầu tư theo hình thức xã hội hóa trên địa bàn thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2016 – 2018. (từ trang 72 đến trang 74)
13-06-2016 Quyết định số 20/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố sửa đổi khoản 2, Điều 8 quy định về quản lý, hoạt động tài nguyên nước trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. (từ trang 75 đến trang 76)
13-06-2016 Quyết định số 21/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quy định chi tiết quy trình giải quyết khiếu nại của tổ chức, công dân trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. (từ trang 77 đến trang 90)
16-06-2016 Nghị quyết số 01/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố xác nhận kết quả bầu Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021. (trang 91)
16-06-2016 Nghị quyết số 02/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố xác nhận kết quả bầu Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021. (trang 92)
16-06-2016 Nghị quyết số 03/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố xác nhận kết quả bầu Trưởng ban, Phó Trưởng ban, Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng khoá IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021. (từ trang 93 đến trang 94)
16-06-2016 Nghị quyết số 04/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố quy định số lượng thành viên, cơ cấu thành phần các ban của Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021. (từ trang 95 đến trang 96)
16-06-2016 Nghị quyết số 05/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố xác nhận kết quả bầu Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố Đà Nẵng khoá IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021. (trang 97)
16-06-2016 Nghị quyết số 06/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố xác nhận kết quả bầu Phó Chủ tịch và Ủy viên Ủy ban nhân dân thành phố khoá IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021. (từ trang 98 đến trang 100)
16-06-2016 Nghị quyết số 07/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố xác nhận kết quả bầu Hội thẩm nhân dân của Tòa án nhân dân thành phố nhiệm kỳ 2016 - 2021. (từ trang 101 đến trang 102)
30-03-2016 Quyết định số 1866/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố bãi bỏ Quyết định số 121/2004/QĐ-UBND và Chỉ thị số 22/2007/CT-UBND của UBND thành phố Đà Nẵng. (trang 103)
12-04-2016 Quyết định số 31/QĐ-BCĐ của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo Bảo vệ nguồn lợi và Phát triển thủy sản trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. (từ trang 104 đến trang 111)
11,745,186 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner