Tổng tập Công báo
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
HĐND thành phố
UBND thành phố
HĐND quận Hải Châu
UBND quận Hải Châu
HĐND quận Thanh Khê
HĐND quận Liên Chiểu
UBND quận Liên Chiểu
HĐND quận Sơn Trà
UBND quận Sơn Trà
HĐND quận Ngũ Hành Sơn
UBND quận Ngũ Hành Sơn
HĐND quận Cẩm Lệ
UBND quận Cẩm Lệ
HĐND huyện Hòa Vang
UBND huyện Hòa Vang

Tổng tập Công báo năm 2021

Công báo số 27 + 28 xuất bản ngày 20-07-2007: 16 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
22-06-2007 Quyết định số 32/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố bổ sung Quy định về thời hạn giải quyết thủ tục hành chính trong việc thực hiện quyền của người sử dụng đất trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. (từ trang 04 đến trang 05)
27-06-2007 Quyết định số 33/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố sửa đổi, bổ sung Khoản 2, Điều 3 tại Quy định giá các loại đất trên địa bàn thành phố Đà Nẵng kèm theo Quyết định số 107/2006/QĐ-UBND ngày 20/12/2006 v/v áp dụng hệ số giá đất đối với đất ven Trung tâm đô thị. (trang 06)
03-07-2007 Quyết định số 35/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố bãi bỏ Quyết định số 28/2005/QĐ-UB ngày 02/3/2005 của UBND thành phố về Quy chế hoạt động của Báo cáo viên pháp luật. (trang 07)
03-07-2007 Quyết định số 36/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố chấm dứt hiệu lực pháp luật các văn bản quy phạm pháp luật do UBND thành phố Đà Nẵng ban hành có liên quan đến nghĩa vụ lao động công ích. (từ trang 08 đến trang 09)
03-07-2007 Quyết định số 37/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quy định về trình tự, thủ tục hành chính trong việc xét, cho phép sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân APEC. (từ trang 10 đến trang 16)
11-07-2007 Quyết định số 38/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quy định về quản lý dạy thêm, học thêm trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. (từ trang 17 đến trang 23)
11-07-2007 Quyết định số 39/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố bãi bỏ Quyết định số 172/2005/QĐ-UBND ngày 30/11/2005 của UBND thành phố về thẩm quyền địa hạt công chứng, chứng thực hợp đồng giao dịch liên quan đến bất động sản trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. (trang 24)
04-07-2007 Chỉ thị số 14/2007/CT-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố triển khai thi hành Luật Công chứng và Nghị định số 79/2007/NĐ-CP ngày 18 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ Quy định về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. (từ trang 25 đến trang 26)
04-07-2007 Chỉ thị số 15/2007/CT-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố triển khai thi hành Luật Cư trú trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. (từ trang 27 đến trang 29)
26-06-2007 Nghị quyết số 34/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân quận Hải Châu nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2007. (từ trang 30 đến trang 34)
26-06-2007 Nghị quyết số 35/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân quận Hải Châu phê chuẩn quyết toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn, quyết toán chi ngân sách địa phương năm 2006. (từ trang 35 đến trang 36)
13-07-2007 Nghị quyết số 19/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân quận Sơn Trà phê chuẩn quyết toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn, quyết toán chi ngân sách địa phương năm 2006. (trang 37)
13-07-2007 Nghị quyết số 20/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân quận Sơn Trà nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2007. (từ trang 38 đến trang 40)
27-06-2007 Quyết định số 07/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân quận Sơn Trà ban hành Đề án Đẩy mạnh xã hội hoá hoạt động giáo dục trên địa bàn quận Sơn Trà đến năm 2010. (từ trang 41 đến trang 50)
22-06-2007 Quyết định số 4701/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố qui định giá đất hộ phụ để thu tiền giao quyền sử dụng đất tái định cư tại các khu tái định cư trên địa bàn thành phố. (từ trang 51 đến trang 52)
03-07-2007 Quyết định số 5132/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quy chế hoạt động của Báo cáo viên pháp luật thành phố Đà Nẵng. (từ trang 53 đến trang 58)
11,745,818 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner