Tổng tập Công báo
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
HĐND thành phố
UBND thành phố
HĐND quận Hải Châu
UBND quận Hải Châu
HĐND quận Thanh Khê
HĐND quận Liên Chiểu
UBND quận Liên Chiểu
HĐND quận Sơn Trà
UBND quận Sơn Trà
HĐND quận Ngũ Hành Sơn
UBND quận Ngũ Hành Sơn
HĐND quận Cẩm Lệ
UBND quận Cẩm Lệ
HĐND huyện Hòa Vang
UBND huyện Hòa Vang

Tổng tập Công báo năm 2021

Công báo số 07 + 08 + 09 xuất bản ngày 01-09-2010: 19 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
14-07-2010 Nghị quyết số 95/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2010. (từ trang 04 đến trang 10)
14-07-2010 Nghị quyết số 96/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố quy định và điều chỉnh một số loại phí, lệ phí trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. (từ trang 11 đến trang 12)
14-07-2010 Nghị quyết số 97/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố đặt tên một số đường trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. (từ trang 13 đến trang 22)
11-06-2010 Quyết định số 16/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí xét tuyển vào Trường Cao đẳng Nghề Đà Nẵng. (từ trang 23 đến trang 24)
18-06-2010 Quyết định số 17/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quy định về việc tiếp nhận, bố trí công tác và chính sách ưu đãi đối với những người tự nguyện đến làm việc tại các cơ quan, đơn vị thuộc UBND thành phố Đà Nẵng. (từ trang 25 đến trang 32)
21-06-2010 Quyết định số 18/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc sửa đổi, bãi bỏ một số điều của Quy định về quản lý nhà nước đối với chi nhánh, văn phòng đại diện của các tổ chức thuộc Trung ương và địa phương khác đặt tại thành phố Đà Nẵng ban hành kèm theo Quyết định số 54/2008/QĐ-UBND ngày 12 tháng 12 năm 2008 của UBND thành phố Đà Nẵng. (từ trang 33 đến trang 35)
25-06-2010 Quyết định số 19/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 36, khoản 1 và khoản 4 Điều 39 của Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố Đà Nẵng ban hành kèm theo Quyết định số 36/2009/QĐ-UBND ngày 24 tháng 12 năm 2009 của UBND thành phố Đà Nẵng. (từ trang 36 đến trang 38)
30-06-2010 Quyết định số 20/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố bãi bỏ Quyết định số 17/2006/QĐ của UBND thành phố ban hành quy chế hoạt động của các Ban chỉ đạo, Hội đồng do UBND thành phố thành lập. (trang 39)
19-07-2010 Quyết định số 21/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. (từ trang 40 đến trang 47)
30-07-2010 Quyết định số 22/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố bãi bỏ Quyết định số 146/2003 và về quy định trong quan hệ viện trợ phi chính phủ nước ngoài 154/2001 của UBND thành phố về giao đơn vị chủ trì thẩm định chương trình, dự án viện trợ phi chính phủ nước ngoài. (từ trang 48 đến trang 49)
10-08-2010 Quyết định số 23/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quy định về bảo vệ môi trường trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. (từ trang 50 đến trang 66)
13-07-2010 Nghị quyết số 91/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố v/v miễn nhiệm chức danh Trưởng ban Ban Văn hoá-Xã hội HĐND Thành phố ĐN khoáVII nhiệm kỳ 2004-2011. (trang 67)
13-07-2010 Nghị quyết số 92/NQ- HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố xác nhận két quả bầu cử bổ sung Trưởng ban Ban VH-XH HĐND Thành phố ĐN khoá VII Nhiệm kỳ 2004-2011. (trang 68)
13-07-2010 Nghị quyết số 93/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố xác nhận kết quả bầu cử bổ sung Phó trưởng ban Ban VH-XH HĐND Thành phố ĐN khoá VII Nhiệm kỳ 2004- 2011. (trang 69)
13-07-2010 Nghị quyết số 94/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố xác nhận kết quả bầu cử bổ sung uỷ viên UBND Thành phố ĐN nhiệm kỳ 2004-2011. (trang 70)
02-07-2010 Quyết định số 4980/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành quy chế thành lập,tổ chức và hoạt động của các tổ chức phối hợp liên ngành thuộc thẩm quyền quyết định của Chủ tịch UBND thành phố. (từ trang 71 đến trang 79)
06-07-2010 Quyết định số 5050/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố miễn thu phí chợ trong tháng giêng (âm lịch)hàng năm đối với các hộ tiểu thương tại một số chợ trên địa bàn thành phố. (từ trang 80 đến trang 81)
04-08-2010 Quyết định số 5817/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt Quy hoạch tổng thể ngành Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Đà Nẵng đến năm 2020. (từ trang 82 đến trang 92)
06-08-2010 Quyết định số 5879/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc bổ sung khu vực cấm, địa điểm cấm trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. (từ trang 93 đến trang 94)
11,749,769 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner