Tổng tập Công báo
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
HĐND thành phố
UBND thành phố
HĐND quận Hải Châu
UBND quận Hải Châu
HĐND quận Thanh Khê
HĐND quận Liên Chiểu
UBND quận Liên Chiểu
HĐND quận Sơn Trà
UBND quận Sơn Trà
HĐND quận Ngũ Hành Sơn
UBND quận Ngũ Hành Sơn
HĐND quận Cẩm Lệ
UBND quận Cẩm Lệ
HĐND huyện Hòa Vang
UBND huyện Hòa Vang

Tổng tập Công báo năm 2021

Công báo số 13 + 14 + 15 + 16 xuất bản ngày 30-08-2012: 14 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
04-07-2012 Nghị quyết số 24/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố đặt tên một số đường và công trình công cộng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đợt 1, năm 2012. (từ trang 03 đến trang 14)
04-07-2012 Nghị quyết số 25/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố quy định, điều chỉnh một số loại phí trên địa bàn thành phố Đà Nẵng theo Pháp lệnh Phí và lệ phí. (từ trang 15 đến trang 17)
04-07-2012 Nghị quyết số 26/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2012. (từ trang 18 đến trang 25)
08-06-2012 Quyết định số 24/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố bãi bỏ Quyết định số 43/2010/QĐ-UBND ngày 07 tháng 12 năm 2010 và Quyết định số 08/2011/QĐ-UBND ngày 21 tháng 02 năm 2011 của UBND thành phố Đà Nẵng. (từ trang 26 đến trang 27)
16-06-2012 Quyết định số 25/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố bãi bỏ Quyết định số 13/2005/QĐ-UBND ngày 28/01/2005 của Uỷ ban nhân dân thành phố Đà Nẵng về việc thành lập Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất thành phố Đà Nẵng. (trang 28)
03-07-2012 Quyết định số 26/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành đơn giá thuê đất, thuê mặt nước ngoài khu công nghiệp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. (từ trang 29 đến trang 32)
10-07-2012 Quyết định số 27/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố bãi bỏ Quyết định số 19/2000/QĐ-UB gày 24 tháng 02 năm 2000 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc cho phép thành lập và công nhận Ban Điều hành Câu lạc bộ xuất khẩu 3 triệu USD thành phố Đà Nẵng. (từ trang 33 đến trang 34)
16-07-2012 Quyết định số 28/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố bãi bỏ Quyết định số 63/2000/QĐ-UBND ngày 15 tháng 6 năm 2000 của UBND thành phố về việc cho phép thành lập Ban Đại diện Hội Người cao tuổi thành phố Đà Nẵng. (trang 35)
16-07-2012 Quyết định số 29/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố bãi bỏ Quyết định số 7550/1998/QĐ-UB ngày 28 tháng 12 năm 1998 của Uỷ ban nhân dân thành phố Đà Nẵng về việc thành lập Ban Điều hành dự án trồng mới 5 triệu ha rừng thành phố Đà Nẵng. (trang 36)
26-07-2012 Quyết định số 30/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quy định một số chính sách hỗ trợ doanh nghiệp xuất khẩu phần mềm trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. (từ trang 37 đến trang 42)
31-07-2012 Quyết định số 31/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quy định về cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất và đăng ký biến động sau khi cấp Giấy chứng nhận trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. (từ trang 43 đến trang 101)
15-06-2012 Quyết định số 4727/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố xếp hạng di tích cấp thành phố (Đình Phú Thượng). (trang 102)
19-06-2012 Quyết định số 4858/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt mức chi bồi dưỡng cho người vận động, người thực hiện kế hoạch hoá gia đình. (trang 103)
17-08-2012 Quyết định số 6696/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quy định về cấp phát và thanh toán kinh phí đặt hàng dịch vụ quản lý, bảo trì đường bộ trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. (từ trang 104 đến trang 110)
11,750,024 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner