Tổng tập Công báo
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
HĐND thành phố
UBND thành phố
HĐND quận Hải Châu
UBND quận Hải Châu
HĐND quận Thanh Khê
HĐND quận Liên Chiểu
UBND quận Liên Chiểu
HĐND quận Sơn Trà
UBND quận Sơn Trà
HĐND quận Ngũ Hành Sơn
UBND quận Ngũ Hành Sơn
HĐND quận Cẩm Lệ
UBND quận Cẩm Lệ
HĐND huyện Hòa Vang
UBND huyện Hòa Vang

Tổng tập Công báo năm 2021

Công báo số 17 + 18 + 19 + 20 xuất bản ngày 10-10-2012: 19 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
10-08-2012 Quyết định số 32/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố bãi bỏ Quyết định số 50/2008/QĐ-UBND ngày 20/11/2008 của UBND thành phố Đà Nẵng về mức chi hỗ trợ xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. (trang 04)
13-08-2012 Quyết định số 33/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quy định về quản lý, vận hành, khai thác và sử dụng hệ thống thoát nước đô thị và khu công nghiệp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. (từ trang 05 đến trang 20)
20-08-2012 Quyết định số 34/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quy chế tổ chức tuyển dụng công chức và phân cấp quản lý cán bộ, công chức phường, xã. (từ trang 21 đến trang 35)
22-08-2012 Quyết định số 35/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố quy định mức thu, quản lý và sử dụng học phí giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông công lập trên địa bàn thành phố Đà Nẵng năm học 2012 - 2013. (từ trang 36 đến trang 38)
22-08-2012 Quyết định số 36/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. (từ trang 39 đến trang 42)
22-08-2012 Quyết định số 37/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố quy định mức thu phí đấu giá, phí tham gia đấu giá tài sản, phí tham gia đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. (từ trang 43 đến trang 48)
23-08-2012 Quyết định số 38/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố quy định một số mức chi đặc thù thực hiện nhiệm vụ phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. (từ trang 49 đến trang 54)
27-08-2012 Quyết định số 39/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố điều chỉnh Quy chế quản lý thông tin liên lạc đối với tàu cá hoạt động trên địa bàn thành phố Đà Nẵng ban hành kèm theo Quyết định số 22/2012/QĐ-UBND ngày 08 tháng 5 năm 2012 của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng. (từ trang 55 đến trang 56)
07-09-2012 Quyết định số 40/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố điều chỉnh chi phí nhân công đối với Bộ đơn giá tại Quyết định số 02/2011/QĐ-UBND ngày 10 tháng 01 năm 2011 của UBND thành phố và Quyết định số 18/2012/QĐ-UBND ngày 20 tháng 4 năm 2012 của UBND thành phố Đà Nẵng. (từ trang 57 đến trang 58)
07-09-2012 Quyết định số 41/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố quy định mức chi bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. (từ trang 59 đến trang 60)
20-09-2012 Quyết định số 42/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quy chế quản lý sử dụng nhà chung cư do Nhà nước đầu tư xây dựng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. (từ trang 61 đến trang 69)
20-09-2012 Quyết định số 43/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quy chế Quản lý Ký túc xá sinh viên tập trung trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. (từ trang 70 đến trang 79)
21-09-2012 Quyết định số 44/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố sửa đổi một số Điều của Quyết định số 20/2012/QĐ-UBND ngày 27/4/2012 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc Ban hành hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. (từ trang 80 đến trang 81)
30-08-2012 Quyết định số 7094/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. (từ trang 82 đến trang 86)
05-09-2012 Quyết định số 7212/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quy chế hoạt động Tổ công tác phòng chống ngập úng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. (từ trang 87 đến trang 92)
06-09-2012 Quyết định số 7252/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố phân cấp quản lý Nhà nước về rừng và đất lâm nghiệp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. (từ trang 93 đến trang 100)
06-09-2012 Quyết định số 7265/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý dự án Phát triển đô thị Đà Nẵng thân thiện với môi trường và khí hậu. (từ trang 101 đến trang 109)
04-09-2012 Chỉ thị số 10/CT-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố triển khai tổ chức Đại hội Thể dục thể thao các cấp thành phố Đà Nẵng lần thứ VII. (từ trang 110 đến trang 111)
20-09-2012 Chỉ thị số 12/CT-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách trên địa bàn thành phố Đà Nẵng những tháng cuối năm 2012. (từ trang 112 đến trang 115)
11,745,250 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner