Tổng tập Công báo
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
HĐND thành phố
UBND thành phố
HĐND quận Hải Châu
UBND quận Hải Châu
HĐND quận Thanh Khê
HĐND quận Liên Chiểu
UBND quận Liên Chiểu
HĐND quận Sơn Trà
UBND quận Sơn Trà
HĐND quận Ngũ Hành Sơn
UBND quận Ngũ Hành Sơn
HĐND quận Cẩm Lệ
UBND quận Cẩm Lệ
HĐND huyện Hòa Vang
UBND huyện Hòa Vang

Tổng tập Công báo năm 2021

Công báo số 03 + 04 xuất bản ngày 15-01-2008: 22 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
19-12-2007 Nghị quyết số 39/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân quận Thanh Khê chương trình hoạt động của Hội đồng nhân dân quận Thanh Khê năm 2008. (từ trang 04 đến trang 06)
19-12-2007 Nghị quyết số 40/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân quận Thanh Khê nhiệm vụ năm 2008. (từ trang 07 đến trang 13)
19-12-2007 Nghị quyết số 41/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân quận Thanh Khê dự toán thu ngân sách trên địa bàn; chi ngân sách địa phương; phân bổ dự toán cho từng cơ quan, đơn vị năm 2008. (từ trang 14 đến trang 15)
19-12-2007 Nghị quyết số 42/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân quận Thanh Khê phân loại đơn vị hành chính Quận Thanh Khê. (trang 16)
19-12-2007 Nghị quyết số 43/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân quận Thanh Khê xác nhận kết quả bầu cử bổ sung Hội thẩm nhân dân Toà án nhân dân quận Thanh Khê, nhiệm kỳ 2004-2009. (trang 17)
28-12-2007 Nghị quyết số 40/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân quận Liên Chiểu nhiệm vụ năm 2008. (từ trang 18 đến trang 23)
26-12-2007 Nghị quyết số 23/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân quận Sơn Trà phân loại đơn vị hành chính cấp quận. (trang 24)
26-12-2007 Nghị quyết số 24/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân quận Sơn Trà dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách quận Sơn Trà năm 2008. (từ trang 25 đến trang 26)
26-12-2007 Nghị quyết số 25/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân quận Sơn Trà nhiệm vụ năm 2008. (từ trang 27 đến trang 31)
26-12-2007 Nghị quyết số 26/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân quận Sơn Trà chương trình hoạt động giám sát của HĐND quận năm 2008. (trang 32)
14-12-2007 Nghị quyết số 05/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân quận Ngũ Hành Sơn chương trình giám sát năm 2008 của Hội đồng nhân dân quận. (trang 33)
14-12-2007 Nghị quyết số 06/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân quận Ngũ Hành Sơn nhiệm vụ năm 2008. (từ trang 34 đến trang 38)
14-12-2007 Nghị quyết số 07/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân quận Ngũ Hành Sơn phê chuẩn dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách quận Ngũ Hành Sơn năm 2008. (từ trang 39 đến trang 40)
14-12-2007 Nghị quyết số 08/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân quận Ngũ Hành Sơn thôi huy động Quỹ Bảo trợ trẻ em trong nhân dân trên địa bàn quận từ năm 2008. (trang 41)
14-12-2007 Nghị quyết số 09/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân quận Ngũ Hành Sơn cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND quận Ngũ Hành Sơn khóa III, nhiệm kỳ 2004-2009. (trang 42)
26-12-2007 Nghị quyết số 22/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân quận Cẩm Lệ nhiệm vụ năm 2008. (từ trang 43 đến trang 46)
26-12-2007 Nghị quyết số 24/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân quận Cẩm Lệ phân loại đơn vị hành chính quận Cẩm Lệ. (trang 47)
21-12-2007 Nghị quyết số 47/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Hòa Vang nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2008. (từ trang 48 đến trang 54)
21-12-2007 Nghị quyết số 48/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Hòa Vang phê chuẩn dự toán thu - chi ngân sách năm 2008. (trang 55)
21-12-2007 Nghị quyết số 49/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Hòa Vang chia tách địa giới hành chính xã Hòa Phong để thành lập Thị trấn mới và xã Hòa Phong thuộc huyện Hòa Vang. (từ trang 56 đến trang 57)
21-12-2007 Nghị quyết số 50/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Hòa Vang công nhận kết quả phân loại đơn vị hành chính huyện Hòa Vang. (trang 58)
21-12-2007 Nghị quyết số 51/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Hòa Vang chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân huyện năm 2008. (trang 59)
11,766,884 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner