Tổng tập Công báo
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
HĐND thành phố
UBND thành phố
HĐND quận Hải Châu
UBND quận Hải Châu
HĐND quận Thanh Khê
HĐND quận Liên Chiểu
UBND quận Liên Chiểu
HĐND quận Sơn Trà
UBND quận Sơn Trà
HĐND quận Ngũ Hành Sơn
UBND quận Ngũ Hành Sơn
HĐND quận Cẩm Lệ
UBND quận Cẩm Lệ
HĐND huyện Hòa Vang
UBND huyện Hòa Vang

Tổng tập Công báo năm 2021

Công báo số 09 + 10 + 11 xuất bản ngày 10-08-2015: 25 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
09-07-2015 Nghị quyết số 103/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố quy định mức thu, đối tượng thu, nộp, chế độ quản lý, sử dụng phí tham gia đấu giá quyền khai thác khoáng sản thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND thành phố Đà Nẵng. (từ trang 04 đến trang 06)
09-07-2015 Nghị quyết số 104/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố quy định mức thu, đối tượng thu, nộp, chế độ quản lý, sử dụng lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại các doanh nghiệp,cơ quan, tổ chức hoạt động trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. (từ trang 07 đến trang 08)
09-07-2015 Nghị quyết số 105/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố điều chỉnh tỷ lệ nộp ngân sách và trích để lại đối với nguồn thu phí đấu giá, phí tham gia đấu giá tài sản, phí tham gia đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. (từ trang 09 đến trang 10)
09-07-2015 Nghị quyết số 106/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố quy định chế độ đãi ngộ đối với vận động viên, huấn luyện viên thể thao thuộc thành phố Đà Nẵng. (từ trang 11 đến trang 15)
09-07-2015 Nghị quyết số 107/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về việc ủy thác ngân sách thành phố sang Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội thành phố để cho vay đối với cán bộ, công chức, người lao động có hoàn cảnh khó khăn. (từ trang 16 đến trang 17)
09-07-2015 Nghị quyết số 108/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố thông qua chuẩn hộ nghèo, hộ cận nghèo áp dụng cho giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. (từ trang 18 đến trang 19)
09-07-2015 Nghị quyết số 109/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số nội dung tại Bảng giá đất trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. (từ trang 20 đến trang 27)
09-07-2015 Nghị quyết số 110/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về điều chỉnh kế hoạch vốn xây dựng cơ bản năm 2015. (từ trang 28 đến trang 31)
09-07-2015 Nghị quyết số 111/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2015. (từ trang 32 đến trang 41)
20-05-2015 Quyết định số 15/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Bộ đơn giá đo đạc địa chính. (từ trang 42 đến trang 43)
01-06-2015 Quyết định số 16/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 43/2014/QĐ-UBND ngày 01 tháng 12 năm 2014 của UBND thành phốĐà Nẵng về một số chính sách phát triển thủy sảntrên địa bànthành phố Đà Nẵng. (từ trang 44 đến trang 47)
07-07-2015 Nghị quyết số 94/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng, khóa VIII, nhiệm kỳ 2011 - 2016. (trang 48)
07-07-2015 Nghị quyết số 95/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố miễn nhiệm chức danh Ủy viên Thường trực Hội đồng nhân dânthành phố Đà Nẵng, khóa VIII, nhiệm kỳ 2011 - 2016. (trang 49)
07-07-2015 Nghị quyết số 96/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố xác nhận kết quả bầu cử bổ sung Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng, khóa VIII, nhiệm kỳ 2011 - 2016. (trang 50)
07-07-2015 Nghị quyết số 97/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố xác nhận kết quả bầu cử bổ sung Ủy viên Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng, khóa VIII, nhiệm kỳ 2011 - 2016. (trang 51)
07-07-2015 Nghị quyết số 98/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về việc miễn nhiệm chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng, khóa VIII, nhiệm kỳ 2011 - 2016. (trang 52)
07-07-2015 Nghị quyết số 99/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về việc miễn nhiệm chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng, khóa VIII, nhiệm kỳ 2011 - 2016 đối với ông Võ Văn Thương. (trang 53)
07-07-2015 Nghị quyết số 100/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung Ủy viên Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng, khóa VIII, nhiệm kỳ 2011 - 2016. (trang 54)
07-07-2015 Nghị quyết số 101/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung Ủy viên Ủy ban nhân dânthành phố Đà Nẵng, khóa VIII, nhiệm kỳ 2011 - 2016 đối với ông Trần Đình Quỳnh. (trang 55)
07-07-2015 Nghị quyết số 102/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu của đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng, khóa VIII, nhiệm kỳ 2011 - 2016. (trang 56)
01-06-2015 Quyết định số 3165/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 3779/QĐ-UBND ngày 11/6/2014 của Chủ tịch UBND thành phố về việc áp dụng biện pháp bình ổn giá đối với sản phẩm sữa dành cho trẻ em dưới 06 tuổi trên địa bàn thành phố. (từ trang 57 đến trang 59)
11-06-2015 Quyết định số 4279/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quy chế cho vay hoàn lương. (từ trang 60 đến trang 69)
11-06-2015 Quyết định số 4284/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố quy định mức lãi suất cho vay tối thiểu tại Quỹ Đầu tư phát triển thành phố Đà Nẵng. (từ trang 70 đến trang 71)
09-07-2015 Chỉ thị số 05/CT-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về tăng cường công tác quản lý và nâng cao hiệu quả sử dụng nợ công. (từ trang 72 đến trang 73)
20-07-2015 Chỉ thị số 06/CT-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2016 thành phố Đà Nẵng. (từ trang 74 đến trang 81)
11,766,956 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner