Tổng tập Công báo
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
HĐND thành phố
UBND thành phố
HĐND quận Hải Châu
UBND quận Hải Châu
HĐND quận Thanh Khê
HĐND quận Liên Chiểu
UBND quận Liên Chiểu
HĐND quận Sơn Trà
UBND quận Sơn Trà
HĐND quận Ngũ Hành Sơn
UBND quận Ngũ Hành Sơn
HĐND quận Cẩm Lệ
UBND quận Cẩm Lệ
HĐND huyện Hòa Vang
UBND huyện Hòa Vang

Tổng tập Công báo năm 2021

Công báo số 43 + 44 + 45 xuất bản ngày 20-12-2007: 8 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
27-11-2007 Quyết định số 65/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quy định một số nội dung về tổ chức giao thông trên đia bàn thành phố Đà Nẵng. (từ trang 03 đến trang 11)
06-12-2007 Quyết định số 66/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quy chế Bảo vệ bí mật nhà nước trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. (từ trang 12 đến trang 24)
14-12-2007 Quyết định số 67/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quy chế phối hợp công tác phòng, chống các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. (từ trang 25 đến trang 30)
07-12-2007 Chỉ thị số 22/2007/CT-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố tổ chức triển khai thực hiện Nghị định số 39/2007/NĐ-CP ngày 16 tháng 3 năm 2007 của Chính phủ trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. (từ trang 31 đến trang 34)
29-11-2007 Quyết định số 03/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân quận Hải Châu ban hành Quy chế xét khen thưởng của UBND quận Hải Châu. (từ trang 35 đến trang 48)
03-12-2007 Quyết định số 9538/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Chương trình hành động của UBND thành phố Đà Nẵng về việc thực hiện Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá X về đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy nhà nước. (từ trang 49 đến trang 63)
10-12-2007 Quyết định số 9763/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động của Thành ủy Đà Nẵng về Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020. (từ trang 64 đến trang 83)
28-11-2007 Chỉ thị số 21/CT-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố tập trung triển khai thực hiện Chỉ thị số 24/2007/CT-TTg ngày 01 tháng 11 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ. (từ trang 84 đến trang 85)
11,766,870 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner