Tổng tập Công báo
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
HĐND thành phố
UBND thành phố
HĐND quận Hải Châu
UBND quận Hải Châu
HĐND quận Thanh Khê
HĐND quận Liên Chiểu
UBND quận Liên Chiểu
HĐND quận Sơn Trà
UBND quận Sơn Trà
HĐND quận Ngũ Hành Sơn
UBND quận Ngũ Hành Sơn
HĐND quận Cẩm Lệ
UBND quận Cẩm Lệ
HĐND huyện Hòa Vang
UBND huyện Hòa Vang

Tổng tập Công báo năm 2021

Công báo số 17 xuất bản ngày 10-06-2006: 6 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
02-06-2006 Quyết định số 56/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quy định về chế độ, chính sách và công tác quản lý đối với người được cử đi đào tạo thạc sỹ, tiến sỹ ở nước ngoài giai đoạn từ năm 2006 đến năm 2010. (từ trang 03 đến trang 11)
06-06-2006 Quyết định số 57/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Chương trình hành động thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. (từ trang 12 đến trang 19)
05-06-2006 Quyết định số 16/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân quận Cẩm Lệ ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng Giáo dục quốc phòng quận Cẩm Lệ. (từ trang 20 đến trang 24)
31-05-2006 Quyết định số 10/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Hòa Vang ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Hòa Vang. (từ trang 25 đến trang 31)
31-05-2006 Chỉ thị số 17/CT-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố triển khai thực hiện Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27 tháng 5 năm 2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. (từ trang 32 đến trang 34)
02-06-2006 Chỉ thị số 18/CT-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2006 và kế hoạch 5 năm (2006-2010) theo Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ X của Đảng và Nghị quyết Đại hội lần thứ XIX của Đảng bộ thành phố Đà Nẵng. (từ trang 35 đến trang 38)
11,766,986 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner