Tổng tập Công báo
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
HĐND thành phố
UBND thành phố
HĐND quận Hải Châu
UBND quận Hải Châu
HĐND quận Thanh Khê
HĐND quận Liên Chiểu
UBND quận Liên Chiểu
HĐND quận Sơn Trà
UBND quận Sơn Trà
HĐND quận Ngũ Hành Sơn
UBND quận Ngũ Hành Sơn
HĐND quận Cẩm Lệ
UBND quận Cẩm Lệ
HĐND huyện Hòa Vang
UBND huyện Hòa Vang

Tổng tập Công báo năm 2021

Công báo số 12 + 13 + 14 xuất bản ngày 12-10-2015: 13 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
06-08-2015 Quyết định số 19/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành quy định bán nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước cho người đang thuê theo Nghị định số 4/2013/NĐ-CP ngày 22 tháng 4 năm 2013 của Chính phủ. (từ trang 03 đến trang 10)
13-08-2015 Quyết định số 20/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số nội dung tại Bảng giá đất trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. (từ trang 11 đến trang 19)
19-08-2015 Quyết định số 22/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành mức trần thù lao công chứng, chi phí khác trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. (từ trang 20 đến trang 23)
25-08-2015 Quyết định số 23/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố quy định về chế độ tiền thưởng áp dụng đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao thuộc thành phố Đà Nẵng. (từ trang 24 đến trang 27)
27-08-2015 Quyết định số 24/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố hủy bỏ các Quyết định của UBND thành phố Đà Nẵng về việc trang bị và thanh toán cước phí sử dụng điện thoại công vụ. (trang 28)
28-08-2015 Quyết định số 25/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. (từ trang 29 đến trang 38)
17-09-2015 Quyết định số 26/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quy định về phòng cháy, chữa cháy rừng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. (từ trang 39 đến trang 57)
23-09-2015 Quyết định số 27/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quy định về hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật thành phố Đà Nẵng. (từ trang 58 đến trang 65)
02-10-2015 Quyết định số 28/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 37/2012/QĐ-UBND ngày 22 tháng 8 năm 2012 của UBND thành phố Đà Nẵng. (từ trang 66 đến trang 68)
27-08-2015 Quyết định số 6276/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố quy định đối tượng được thanh toán khoán cước phí tiền điện thoại di động để phục vụ công tác. (từ trang 69 đến trang 70)
02-10-2015 Quyết định số 7242/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố thời điểm chi trả dịch vụ môi trường rừng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. (trang 71)
02-10-2015 Quyết định số 7261/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực tài chính do UBND thành phố ban hành. (từ trang 72 đến trang 73)
11-09-2015 Chỉ thị số 09/CT-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về thực hiện nhiệm vụ năm học 2015 - 2016. (từ trang 74 đến trang 77)
11,749,811 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner