Tổng tập Công báo
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
HĐND thành phố
UBND thành phố
HĐND quận Hải Châu
UBND quận Hải Châu
HĐND quận Thanh Khê
HĐND quận Liên Chiểu
UBND quận Liên Chiểu
HĐND quận Sơn Trà
UBND quận Sơn Trà
HĐND quận Ngũ Hành Sơn
UBND quận Ngũ Hành Sơn
HĐND quận Cẩm Lệ
UBND quận Cẩm Lệ
HĐND huyện Hòa Vang
UBND huyện Hòa Vang

Tổng tập Công báo năm 2021

Công báo số 12 + 13 xuất bản ngày 12-05-2006: 11 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
17-04-2006 Quyết định số 36/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành quy định về quản lý và sử dụng tạm thời vỉa hè ngoài mục đích giao thông trên các tuyến đường thuộc địa bàn thành phố Đà Nẵng. (từ trang 03 đến trang 13)
21-04-2006 Quyết định số 38/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố sửa đổi bổ sung một số điều của Quyết định số 94/2005/QĐ-UBND ngày 29 tháng 7 năm 2005 của UBND thành phố ban hành quy định về tổ chức, quản lý công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức công tác tại các cơ quan đơn vị và xã, phường thuộc thành phố Đà Nẵng được cử đi đào tạo bồi dưỡng. (trang 14)
26-04-2006 Quyết định số 39/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Chương trình hành động thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. (từ trang 15 đến trang 21)
03-05-2006 Quyết định số 40/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành kế hoạch hành động vì sự tiến bộ của phụ nữ thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2006-2010. (từ trang 22 đến trang 28)
03-05-2006 Quyết định số 41/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố kiện toàn cơ cấu tổ chức xã, phường đội và trợ cấp ngày công lao động, hỗ trợ tiền ăn cho lực lượng dân quận tự vệ. (từ trang 29 đến trang 30)
03-05-2006 Quyết định số 42/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành quy định tạm thời về quản lý hoạt động tuyên truyền, cổ động trực quan trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. (từ trang 31 đến trang 39)
03-05-2006 Quyết định số 44/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt Chiến lược gia đình đến năm 2010 của thành phố Đà Nẵng. (từ trang 40 đến trang 48)
10-05-2006 Quyết định số 45/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố hủy bỏ các khoản 1,2 điều 5 Quyết định số 144/2003/QĐ-UB ngày 10 tháng 10 năm 2003 của UBND thành phố Đà Nẵng về kiểm soát giết mổ động vật, sản phẩm động vật và kiểm tra vệ sinh thú y thực phẩm có nguồn gốc động vật trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. (trang 49)
08-05-2006 Chỉ thị số 12/2006/CT-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố nghiêm cấm chăn nuôi, giết mổ, mua bán gia súc, gia cầm sống trên địa bàn quận Hải Châu, Thanh Khê, Sơn Trà và môt số phường thuộc Cẩm Lệ, Ngũ Hành Sơn, Liên Chiểu. (từ trang 50 đến trang 51)
10-05-2006 Chỉ thị số 14/2006/CT-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố triển khai thực hiện Nghị định số 127/2005/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2005 của Chính phủ trên địa bàn thành phố. (từ trang 52 đến trang 54)
03-05-2006 Chỉ thị số 11/CT-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố tăng cường công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa trên địa bàn thành phố. (từ trang 55 đến trang 57)
11,765,734 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner