Tổng tập Công báo
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
HĐND thành phố
UBND thành phố
HĐND quận Hải Châu
UBND quận Hải Châu
HĐND quận Thanh Khê
HĐND quận Liên Chiểu
UBND quận Liên Chiểu
HĐND quận Sơn Trà
UBND quận Sơn Trà
HĐND quận Ngũ Hành Sơn
UBND quận Ngũ Hành Sơn
HĐND quận Cẩm Lệ
UBND quận Cẩm Lệ
HĐND huyện Hòa Vang
UBND huyện Hòa Vang

Tổng tập Công báo năm 2021

Công báo số 14 + 15 + 16 + 17 + 18 + 19 xuất bản ngày 15-09-2016: 37 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
11-08-2016 Nghị quyết số 14/2016/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về ban hành nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển từ nguồn ngân sách thành phố cho ngân sách các quận, huyện trên địa bàn thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2016 - 2020. (từ trang 05 đến trang 13)
11-08-2016 Nghị quyết số 16/2016/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố bổ sung Bảng giá đất trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. (từ trang 14 đến trang 20)
11-08-2016 Nghị quyết số 18/2016/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố quy định một số chính sách hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới công nghệ trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. (từ trang 21 đến trang 24)
11-08-2016 Nghị quyết số 19/2016/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về việc quyết định chính sách trợ cấp thường xuyên, đột xuất đối với người có công với cách mạng mắc bệnh hiểm nghèo có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. (từ trang 25 đến trang 27)
11-08-2016 Nghị quyết số 20/2016/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố quy định nội dung và mức kinh phí hỗ trợ đầu tư phát triển công nghiệp hỗ trợ thành phố Đà Nẵng. (từ trang 28 đến trang 30)
11-08-2016 Nghị quyết số 21/2016/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố quy định Chính sách khuyến công trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. (từ trang 31 đến trang 32)
11-08-2016 Nghị quyết số 22/2016/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về việc quy định mức phí, quản lý và sử dụng phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. (từ trang 33 đến trang 37)
11-08-2016 Nghị quyết số 23/2016/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí hộ tịch trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. (từ trang 38 đến trang 42)
11-08-2016 Nghị quyết số 24/2016/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố quy định mức thu phí tham quan khu danh thắng Ngũ Hành Sơn. (từ trang 43 đến trang 44)
11-08-2016 Nghị quyết số 25/2016/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân thành phố ban hành về phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện đối với xe mô tô. (từ trang 45 đến trang 46)
11-08-2016 Nghị quyết số 26/2016/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố quy định mức thu, quản lý và sử dụng học phí giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông công lập trên địa bàn thành phố Đà Nẵng năm học 2016 - 2017. (từ trang 47 đến trang 49)
11-08-2016 Nghị quyết số 27/2016/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố quy định mức thu học phí, học phí học lại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập thuộc thành phố Đà Nẵng quản lý năm học 2016 - 2017. (từ trang 50 đến trang 53)
11-08-2016 Nghị quyết số 28/2016/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về quy định mức phụ cấp cho lực lượng Bảo vệ dân phố thành phố Đà Nẵng. (từ trang 54 đến trang 55)
11-08-2016 Nghị quyết số 29/2016/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về việc sửa đổi mức trợ cấp ngày công lao động đối với lực lượng dân quân tự vệ. (từ trang 56 đến trang 57)
11-08-2016 Nghị quyết số 30/2016/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về thu tiền bảo vệ và phát triển đất trồng lúa. (từ trang 58 đến trang 59)
11-08-2016 Nghị quyết số 32/2016/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố quy định mức chi thực hiện Quyết định số 81/2014/QĐ-TTg ngày 31/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ trong việc phối hợp tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. (từ trang 60 đến trang 65)
11-08-2016 Nghị quyết số 33/2016/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố quy định mức chi bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. (từ trang 66 đến trang 67)
11-08-2016 Nghị quyết số 34/2016/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về việc hỗ trợ trang bị cơ sở vật chất cho các nhóm trẻ độc lập tư thục ở khu vực khu công nghiệp, khu chế xuất trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. (từ trang 68 đến trang 70)
11-08-2016 Nghị quyết số 38/2016/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố ban hành Quy định một số chế độ chi tiêu bảo đảm hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. (từ trang 71 đến trang 82)
20-06-2016 Quyết định số 22/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố quy định việc vận động, quản lý, sử dụng kinh phí hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh trên địa bàn. (từ trang 83 đến trang 85)
07-07-2016 Quyết định số 23/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quy định về quản lý, khai thác vận tải hành khách bằng xe taxi trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. (từ trang 86 đến trang 95)
11-08-2016 Quyết định số 24/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực tài chính do UBND thành phố Đà Nẵng ban hành. (trang 96)
22-08-2016 Quyết định số 25/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quy chế giám sát tài chính và đánh giá hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước do UBND thành phố Đà Nẵng làm đại diện chủ sở hữu. (từ trang 97 đến trang 111)
11-08-2016 Nghị quyết số 13/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về điều chỉnh kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản 6 tháng đầu năm 2016. (từ trang 112 đến trang 115)
11-08-2016 Nghị quyết số 15/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố thông qua Danh mục công trình, dự án cần thu hồi đất và Danh mục công trình, dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ,đất rừng đặc dụng bổ sung năm 2016 của thành phố Đà Nẵng. (từ trang 116 đến trang 126)
11-08-2016 Nghị quyết số 17/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố đầu tư nâng cấp Trung tâm Y tế quận Liên Chiểu. (từ trang 127 đến trang 129)
11-08-2016 Nghị quyết số 31/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố phê duyệt sử dụng nguồn cải cách tiền lương còn dư năm 2015 và 2016 để đầu tư các dự án công trình trọng điểm và trả nợ vay. (từ trang 130 đến trang 131)
11-08-2016 Nghị quyết số 35/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố ban hành Chương trình giám sát năm 2017 của Hội đồng nhân dân thành phố khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021. (từ trang 132 đến trang 137)
11-08-2016 Nghị quyết số 36/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021. (từ trang 138 đến trang 148)
11-08-2016 Nghị quyết số 37/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về ban hành Nội quy kỳ họp của Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021. (từ trang 149 đến trang 152)
11-08-2016 Nghị quyết số 39/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016. (từ trang 153 đến trang 163)
20-06-2016 Quyết định số 3926/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành một số nội dung hướng dẫn lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. (từ trang 164 đến trang 175)
26-07-2016 Quyết định số 4990/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quy chế phối hợp giữa các Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng với các sở, ban, ngành và UBND các quận, huyện, xã, phường trong quá trình triển khai thực hiện dự án đầu tư xây dựng. (từ trang 176 đến trang 190)
26-07-2016 Quyết định số 4993/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ về hỗ trợ và phát triểndoanh nghiệp đến năm 2020 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. (từ trang 191 đến trang 198)
10-08-2016 Quyết định số 5393/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Chiến lược phòng, chống tội phạm giai đoạn 2016-2025 và định hướng đến năm 2030 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. (từ trang 199 đến trang 212)
10-08-2016 Quyết định số 5394/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Bộ tiêu chí đánh giá, xếp loại các cơ quan, đơn vị, địa phương trong thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự, trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. (từ trang 213 đến trang 220)
10-08-2016 Quyết định số 5400/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt Đề án thực hiện mục tiêu “Không có giết người để cướp tài sản trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đến năm 2020”. (từ trang 221 đến trang 229)
11,745,050 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner