Tổng tập Công báo
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
HĐND thành phố
UBND thành phố
HĐND quận Hải Châu
UBND quận Hải Châu
HĐND quận Thanh Khê
HĐND quận Liên Chiểu
UBND quận Liên Chiểu
HĐND quận Sơn Trà
UBND quận Sơn Trà
HĐND quận Ngũ Hành Sơn
UBND quận Ngũ Hành Sơn
HĐND quận Cẩm Lệ
UBND quận Cẩm Lệ
HĐND huyện Hòa Vang
UBND huyện Hòa Vang

Tổng tập Công báo năm 2021

Công báo số 13 + 14 + 15 xuất bản ngày 31-03-2008: 8 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
20-12-2007 Quyết định số 71/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. (từ trang 03 đến trang 64)
10-03-2008 Quyết định số 17/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố điều chỉnh mức ghi nợ tiền sử dụng đất và hỗ trợ tiền thuê nhà đối với các hộ giải tỏa các dự án trên địa bàn thành phố. (từ trang 65 đến trang 66)
13-03-2008 Quyết định số 18/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố điều chỉnh và bổ sung Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố Đà Nẵng ban hành kèm theo Quyết định số 71/2007/QĐ-UBND ngày 20/12/2007 của UBND thành phố. (từ trang 67 đến trang 70)
17-03-2008 Quyết định số 19/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. (từ trang 71 đến trang 76)
25-03-2008 Quyết định số 02/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân quận Sơn Trà qui định mức thu, quản lý và sử dụng phí chợ loại 2 và loại 3 trên địa bàn quận Sơn Trà. (từ trang 77 đến trang 80)
25-03-2008 Quyết định số 2490/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố tiếp tục thu nợ tiền sử dụng đất có áp dụng giảm nợ đã quy vàng đối với hộ dân được giao quyền sử dụng đất ở tái định cư. (từ trang 81 đến trang 82)
14-03-2008 Chỉ thị số 06/CT-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố tổ chức tổng kết thực hiện Luật Nghĩa vụ quân sự, Pháp lệnh về Lực lượng dự bị động viên và Pháp lệnh Dân quân tự vệ. (từ trang 83 đến trang 85)
29-03-2008 Chỉ thị số 07/CT-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố tiếp tục triển khai thực hiện Pháp lệnh Bảo vệ bí mật nhà nước trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. (từ trang 86 đến trang 87)
11,764,103 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner