Tổng tập Công báo
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
HĐND thành phố
UBND thành phố
HĐND quận Hải Châu
UBND quận Hải Châu
HĐND quận Thanh Khê
HĐND quận Liên Chiểu
UBND quận Liên Chiểu
HĐND quận Sơn Trà
UBND quận Sơn Trà
HĐND quận Ngũ Hành Sơn
UBND quận Ngũ Hành Sơn
HĐND quận Cẩm Lệ
UBND quận Cẩm Lệ
HĐND huyện Hòa Vang
UBND huyện Hòa Vang

Tổng tập Công báo năm 2021

Công báo số 20 + 21 + 22 + 23 xuất bản ngày 04-12-2016: 12 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
29-08-2016 Quyết định số 26/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố bổ sung nội dung tại Khoản 2 Điều 5 của Quy định một số chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường, giám định tư pháp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. (từ trang 03 đến trang 04)
07-09-2016 Quyết định số 27/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố bổ sung Quyết định số 25/2015/QĐ-UBND ngày 28 tháng 8 năm 2015 của UBND thành phố Đà Nẵng về chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. (từ trang 05 đến trang 07)
15-09-2016 Quyết định số 28/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành bổ sung Bảng giá tính thuế tài nguyên năm 2016 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. (từ trang 08 đến trang 09)
30-09-2016 Quyết định số 29/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố bổ sung Bảng giá đất trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. (từ trang 10 đến trang 16)
03-10-2016 Quyết định số 30/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố bãi bỏ Khoản 4, Điều 1 Quyết định số 25/2015/QĐ-UBNDvề chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. (trang 17)
10-10-2016 Quyết định số 31/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quy định chính sách hỗ trợ học nghề đối với lao động thuộc diện chính sách, xã hội trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. (từ trang 18 đến trang 26)
11-10-2016 Quyết định số 32/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố sửa đổi Khoản 1 và Khoản 2, Điều 1 Quyết định số 06/2014/QĐ-UBND ban hành Biểu giá tiêu thụ nước sạch sinh hoạt và phê duyệt Phương án giá tiêu thụ nước sạch cho các mục đích khác trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. (từ trang 27 đến trang 28)
31-10-2016 Quyết định số 33/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quy định Chính sách Khuyến công trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. (từ trang 29 đến trang 43)
01-11-2016 Quyết định số 34/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quy định chính sách phát triển công nghiệp hỗ trợ thành phố Đà Nẵng. (từ trang 44 đến trang 62)
02-11-2016 Quyết định số 35/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quy định quản lý an toàn thực phẩm đối với sản phẩm nông lâm thủy sản đã qua chế biến không bao gói sẵn và sản phẩm rau,trái cây, thủy sản nhập vào tiêu thụ tại thành phố Đà Nẵng. (từ trang 63 đến trang 71)
08-11-2016 Quyết định số 36/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành quy định một số chính sách hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới công nghệ trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. (từ trang 72 đến trang 83)
16-09-2016 Quyết định số 6273/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quy định tạm thời về tổ chức , quản lý và hoạt động của Trung tâm Văn hoá- Thể thao phường, xã trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. (từ trang 84 đến trang 101)
11,745,806 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner