Tổng tập Công báo
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
HĐND thành phố
UBND thành phố
HĐND quận Hải Châu
UBND quận Hải Châu
HĐND quận Thanh Khê
HĐND quận Liên Chiểu
UBND quận Liên Chiểu
HĐND quận Sơn Trà
UBND quận Sơn Trà
HĐND quận Ngũ Hành Sơn
UBND quận Ngũ Hành Sơn
HĐND quận Cẩm Lệ
UBND quận Cẩm Lệ
HĐND huyện Hòa Vang
UBND huyện Hòa Vang

Tổng tập Công báo năm 2021

Công báo số 01 + 02 + 03 + 04 + 05 xuất bản ngày 20-01-2016: 30 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
10-12-2015 Nghị quyết số 114/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố phê chuẩn điều chỉnh giảm dự toán ghi thu, ghi chi viện phí năm 2014 và quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, quyết toán chi ngân sách địa phương năm 2014. (từ trang 04 đến trang 06)
10-12-2015 Nghị quyết số 115/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách thành phố Đà Nẵng năm 2016. (từ trang 07 đến trang 09)
10-12-2015 Nghị quyết số 116/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí sử dụng lề đường, vỉa hè để sản xuất, kinh doanh, đặt bảng quảng cáo đối với các đường loại 6, loại 7 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. (từ trang 10 đến trang 12)
10-12-2015 Nghị quyết số 117/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về việc quy định đối tượng miễn, giảm phí tham quan tại Khu danh thắng Ngũ Hành Sơn và công trình văn hoá Bảo tàng Điêu khắc Chăm. (từ trang 13 đến trang 14)
10-12-2015 Nghị quyết số 118/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố quy định tiêu thức phân công cơ quan quản lý thuế đối với doanh nghiệp thành lập mới. (từ trang 15 đến trang 17)
10-12-2015 Nghị quyết số 119/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố quy định mức khoán kinh phí hoạt động các tổ chức chính trị - xã hội phường, xã, dưới phường, xã và tổ dân phố, thôn. (từ trang 18 đến trang 21)
10-12-2015 Nghị quyết số 120/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố quy định mức chi công tác phí, chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. (từ trang 22 đến trang 28)
10-12-2015 Nghị quyết số 122/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố đặt tên một số đường trên địa bàn thành phố Đà Nẵng năm 2015. (từ trang 29 đến trang 43)
10-12-2015 Nghị quyết số 123/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố thông qua Đề án Giảm nghèo giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. (từ trang 44 đến trang 45)
10-12-2015 Nghị quyết số 124/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2016. (từ trang 46 đến trang 49)
10-12-2015 Nghị quyết số 126/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố ban hành tiêu chí xác định dự án trọng điểm nhóm C của thành phố Đà Nẵng. (từ trang 50 đến trang 51)
10-12-2015 Nghị quyết số 127/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về mức hỗ trợ kinh phí thường xuyên cho lực lượng dân phòng và các lực lượng tham gia tuần tra phòng, chống tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. (từ trang 52 đến trang 53)
10-12-2015 Nghị quyết số 131/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố quy định về chính sách hỗ trợ, khuyến khích của thành phố đối với cán bộ, công chức, viên chức tự nguyện nghỉ hưu trước tuổi, nghỉ thôi việc theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế. (từ trang 54 đến trang 55)
10-12-2015 Nghị quyết số 133/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố thông qua Đề án sắp xếp, nâng cao chất lượng người hoạt động không chuyên trách phường, xã trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. (từ trang 56 đến trang 59)
10-12-2015 Nghị quyết số 135/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020. (từ trang 60 đến trang 61)
10-12-2015 Nghị quyết số 136/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về nhiệm vụ năm 2016. (từ trang 62 đến trang 70)
27-11-2015 Quyết định số 36/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quy định phương thức đặt hàng, giao kế hoạch đối với các đơn vị sự nghiệp công lập tham gia cung ứng sản phẩm dịch vụ công ích trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. (từ trang 71 đến trang 89)
15-12-2015 Quyết định số 37/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố bãi bỏ một số nội dung của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 17/2010/QĐ-UBND về chính sách ưu đãi đối với những người tự nguyện đến làm việc tại các cơ quan, đơn vị thuộc UBND thành phố Đà Nẵng. (từ trang 90 đến trang 91)
16-12-2015 Quyết định số 38/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quy định về quản lý cán bộ, công chức phường, xã trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. (từ trang 92 đến trang 111)
09-12-2015 Nghị quyết số 112/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố miễn nhiệm chức vụ Trưởng ban Ban Kinh tế và Ngân sách Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng, khóa VIII, nhiệm kỳ 2011 - 2016. (trang 112)
09-12-2015 Nghị quyết số 113/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố xác nhận kết quả bầu cử bổ sung Trưởng ban Ban Kinh tế và Ngân sách Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng, khóa VIII, nhiệm kỳ 2011 - 2016. (trang 113)
10-12-2015 Nghị quyết số 121/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố phê duyệt phương án bổ sung vốn điều lệ cho Quỹ Đầu tư Phát triển thành phố Đà Nẵng. (từ trang 114 đến trang 115)
10-12-2015 Nghị quyết số 125/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố thông qua danh mục các công trình, dự án cần thu hồi đất vì lợi ích quốc gia, công cộng và danh mục các công trình, dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng năm 2016 của thành phố Đà Nẵng. (trang 116)
10-12-2015 Nghị quyết số 128/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng ban hành. (từ trang 117 đến trang 127)
10-12-2015 Nghị quyết số 129/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về việc công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân các cấp ban hành trong kỳ hệ thống hóa từ năm 1997-2015. (trang 128)
10-12-2015 Nghị quyết số 130/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về biên chế công chức và số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập năm 2016 của thành phố Đà Nẵng. (từ trang 129 đến trang 130)
10-12-2015 Nghị quyết số 132/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố thành lập, sáp nhập, giải thể và chia tách một số tổ dân phố trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. (từ trang 131 đến trang 133)
10-12-2015 Nghị quyết số 134/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố ban hành Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân thành phố năm 2016. (từ trang 134 đến trang 138)
29-12-2015 Nghị quyết số 137/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về việc miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố Đà Nẵng, khoá VIII, nhiệm kỳ 2011-2016. (trang 139)
29-12-2015 Nghị quyết số 138/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố xác nhận kết quả bầu cử bổ sung Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố Đà Nẵng, khóa VIII, nhiệm kỳ 2011 - 2016. (trang 140)
11,764,012 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner