Tổng tập Công báo
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
HĐND thành phố
UBND thành phố
HĐND quận Hải Châu
UBND quận Hải Châu
HĐND quận Thanh Khê
HĐND quận Liên Chiểu
UBND quận Liên Chiểu
HĐND quận Sơn Trà
UBND quận Sơn Trà
HĐND quận Ngũ Hành Sơn
UBND quận Ngũ Hành Sơn
HĐND quận Cẩm Lệ
UBND quận Cẩm Lệ
HĐND huyện Hòa Vang
UBND huyện Hòa Vang

Tổng tập Công báo năm 2021

Công báo số 25 + 26 + 27 + 28 + 29 xuất bản ngày 29-12-2012: 26 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
05-12-2012 Nghị quyết số 27/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, quyết toán chi ngân sách địa phương năm 2011. (từ trang 04 đến trang 06)
05-12-2012 Nghị quyết số 28/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố phát hành trái phiếu chính quyền địa phương. (từ trang 07 đến trang 08)
05-12-2012 Nghị quyết số 29/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố thông qua Đề án Phân bổ dân cư trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, giai đoạn 2013 - 2020. (trang 09)
06-12-2012 Nghị quyết số 30/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố chương trình giám sát năm 2013 của Hội đồng nhân dân thành phố. (từ trang 10 đến trang 11)
06-12-2012 Nghị quyết số 31/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách thành phố Đà Nẵng năm 2013. (từ trang 12 đến trang 14)
06-12-2012 Nghị quyết số 32/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố điều chỉnh đơn vị thu lệ phí và tỷ lệ trích, nộp một số loại phí, lệ phí trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. (từ trang 15 đến trang 16)
06-12-2012 Nghị quyết số 33/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố đặt tên đường và công trình công cộng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đợt 2, năm 2012. (từ trang 17 đến trang 32)
06-12-2012 Nghị quyết số 35/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về nhiệm vụ năm 2013. (từ trang 33 đến trang 41)
16-11-2012 Quyết định số 49/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quy định quản lý tạm trú, lưu trú tại doanh nghiệp đối với chuyên gia nước ngoài làm việc ở các doanh nghiệp trong khu công nghiệp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. (từ trang 42 đến trang 49)
20-11-2012 Quyết định số 50/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố bãi bỏ Quyết định số 09/2006/QĐ-UBND ngày 08 tháng 02 năm 2006 của UBND thành phố Đà Nẵng. (trang 50)
20-11-2012 Quyết định số 51/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của tổ dân phố, thôn trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. (từ trang 51 đến trang 62)
26-11-2012 Quyết định số 52/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật về quy định giá cước và tính cước vận chuyển hàng hóa bằng ô tô trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. (trang 63)
26-11-2012 Quyết định số 53/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố bãi bỏ Quyết định số 118/2005/QĐ-UBND ngày 01 tháng 9 năm 2005 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc thành lập Ban Quản lý rừng phòng hộ thành phố Đà Nẵng. (trang 64)
04-12-2012 Quyết định số 54/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí chợ trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. (từ trang 65 đến trang 74)
05-12-2012 Quyết định số 55/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quy định một số chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất các sản phẩm lưu niệm du lịch trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. (từ trang 75 đến trang 89)
05-12-2012 Quyết định số 56/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố bãi bỏ Quyết định số 09/2009/QĐ-UBND ngày 25/02/2009 của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng về việc phê duyệt Đề án giảm nghèo trên địa bàn thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2009-2015. (trang 90)
06-12-2012 Quyết định số 57/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về quản lý, vận hành, khai thác và sử dụng hệ thống thoát nước đô thị và khu công nghiệp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng ban hành kèm theo Quyết định số 33/2012/QĐ-UBND ngày 13 tháng 8 năm 2012 của UBND thành phố Đà Nẵng. (từ trang 91 đến trang 95)
12-12-2012 Quyết định số 59/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất và đăng ký biến động sau khi cấp Giấy chứng nhận ban hành kèm theo Quyết định số 31/2012/QĐ-UBND ngày 31/7/2012 của UBND thành phố. (từ trang 96 đến trang 102)
17-12-2012 Quyết định số 60/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố quy định mức khoán chi phí bán đấu giá tài sản là tang vật, phương tiện tịch thu sung công quỹ nhà nước do vi phạm hành chính. (từ trang 103 đến trang 104)
17-12-2012 Quyết định số 61/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định một số chính sách khuyến khích, hỗ trợ đầu tư và phát triển tàu du lịch trên sông Hàn và các tuyến sông trên địa bàn thành phố Đà Nẵng ban hành kèm theo Quyết định số 16/2009/QĐ-UBND ngày 24 tháng 6 năm 2009 của UBND thành phố Đà Nẵng. (từ trang 105 đến trang 107)
06-12-2012 Nghị quyết số 34/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố kế hoạch biên chế năm 2013 của thành phố Đà Nẵng. (từ trang 108 đến trang 109)
08-11-2012 Quyết định số 9256/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23 tháng 7 năm 2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. (từ trang 110 đến trang 115)
30-11-2012 Quyết định số 9911/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quy chế phối hợp quản lý và sử dụng Mạng đô thị thành phố Đà Nẵng. (từ trang 116 đến trang 137)
30-11-2012 Quyết định số 9930/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố hướng dãn thi hành quy định về đăng ký và quản lý cư trú trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. (từ trang 138 đến trang 140)
21-11-2012 Chỉ thị số 16/CT-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố tổ chức Tết Quý Tỵ năm 2013. (từ trang 141 đến trang 145)
21-12-2012 Chỉ thị số 17/CT-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc tăng cường hiệu quả công tác lễ tân đối ngoại. (từ trang 146 đến trang 148)
11,765,714 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner