"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 26 + 27           Năm 2020 Ngày 10 tháng 6 năm 2020
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Hội đồng nhân dân thành phố
22-05-2020 Nghị quyết số : 293/2020/NQ-HĐND quy định miễn thu phí tham quan danh thắng Ngũ Hành Sơn và các công trình văn hóa, bảo tàng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 03
Ủy ban nhân dân thành phố
11-05-2020 Quyết định số 12/2020/QĐ-UBND ban hành Quy định một số nội dung về quản lý đầu tư và xây dựng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 05
18-05-2020 Quyết định số 13/2020/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định số 10/2015/QĐ-UBND ngày 15 tháng 4 năm 2015 của UBND thành phố Đà Nẵng ban hành Quy định một số chính sách hỗ trợ doanh nghiệp xuất khẩu phần mềm trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 24
25-05-2020 Quyết định số 14/2020/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định số 36/2013/QĐ-UBND ngày 13/11/2013 của UBND thành phố Đà Nẵng ban hành Quy địnhchính sách ưu đãi và hỗ trợ đầu tư vào Khu công nghệ cao Đà Nẵng. 26
26-05-2020 Quyết định số 15/2020/QĐ-UBND bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do UBND thành phố Đà Nẵng ban hành trong lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo. 27
PHẦN Văn bản khác
Hội đồng nhân dân thành phố
22-05-2020 Nghị quyết số 294/NQ-HĐND danh mục công trình, dự án cần thu hồi đất và Danh mục công trình, dự án có sử dụng đất trồng lúa bổ sung năm 2020 của thành phố Đà Nẵng. 29
22-05-2020 Nghị quyết số 295/NQ-HĐND về chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công thành phố Đà Nẵng. 38
22-05-2020 Nghị quyết số 296/NQ-HĐND về việc cho ý kiến chấp thuận chủ trương đầu tư dự án xây dựng nhà ở. 46
22-05-2020 Nghị quyết số 297/NQ-HĐND về việc thông qua Đồ án Điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. 48
22-05-2020 Nghị quyết số 298/NQ-HĐND về một số giải pháp phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn thành phố trong tình hình dịch bệnh Covid-19 được kiểm soát. 50
Ủy ban nhân dân thành phố
07-05-2020 Chỉ thị số 03/CT-UBND về việc xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025 thành phố Đà Nẵng. 54
11,624,397 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner