"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 28 + 29 + 30 + 31           Năm 2020 Ngày 28 tháng 8 năm 2020
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Hội đồng nhân dân thành phố
08-07-2020 Nghị quyết số 305/2020/NQ-HĐND quy định nội dung và mức chi hỗ trợ cho các hoạt động khuyến nông từ nguồn ngân sách nhà nước trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 04
Ủy ban nhân dân thành phố
12-06-2020 Quyết định số 16/2020/QĐ-UBND bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật do UBND thành phố Đà Nẵng ban hành thuộc lĩnh vực y tế. 13
20-06-2020 Quyết định số 17/2020/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quy định về trình tự, thủ tục thu hồi đất và bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố. 14
29-06-2020 Quyết định số 18/2020/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định số 19/2006/QĐ-UBND ngày 10 tháng 3 năm 2006 của UBND thành phố Đà Nẵng. 24
06-07-2020 Quyết định số 19/2020/QĐ-UBND quy định hỗ trợ chi phí hỏa táng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 25
06-07-2020 Quyết định số 20/2020/QĐ-UBND ban hành quy định về quản lý, bảo vệ tài nguyên nước trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 28
16-07-2020 Quyết định số 21/2020/QĐ-UBND ban hành Quy định về giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyêntrên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 45
03-08-2020 Quyết định số 22/2020/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định số 38/2016/QĐ-UBND ngày 0/11/2016 của UBND thành phố Đà Nẵng ban hành Quy định quản lý về hoạt động kinh doanh du lịch đường biển quốc tế tại cảng biển khu vực Đà Nẵng. 64
05-08-2020 Quyết định số 23/2020/QĐ-UBND quy định giá dịch vụ ra, vào bến xe Trung tâm Đà Nẵng đối với tuyến xe buýt liên tỉnh liền kề Đà Nẵng- Huế và ngược lại. 65
PHẦN Văn bản khác
Hội đồng nhân dân thành phố
08-07-2020 Nghị quyết số 299/NQ-HĐND về Chương trình giám sát năm 2021 của Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng. 68
08-07-2020 Nghị quyết số 302/NQ-HĐND về việc thành lập tổ dân phố mới trên địa bàn quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng. 73
08-07-2020 Nghị quyết số 303/NQ-HĐND về kết quả giám sát chuyên đề “Công tác quy hoạch, đầu tư, quản lý và sử dụng các công trình, thiết chếvăn hóa, thể thao trên địa bàn thành phố Đà Nẵng”. 75
08-07-2020 Nghị quyết số 306/NQ-HĐND về điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công năm 2020, nhiệm vụ công tác đầu tư công 6 tháng cuối năm 2020 và phương án phân bổ kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 của thành phố Đà Nẵng. 80
08-07-2020 Nghị quyết số 307/NQ-HĐND về chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công thành phố Đà Nẵng. 85
08-07-2020 Nghị quyết số 308/NQ-HĐND về việc thông qua Danh mục dự án cần thu hồi đất và Danh mục dự án có sử dụng đất trồng lúa bổ sung năm 2020 của thành phố Đà Nẵng. 99
08-07-2020 Nghị quyết số 309/NQ-HĐND về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020. 105
Ủy ban nhân dân thành phố
12-08-2020 Quyết định số 2956/QĐ-UBND công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng ban hành hết hiệu lực toàn bộ. 116
11,555,162 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner