"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 10 + 11           Năm 2018 Ngày 03 tháng 11 năm 2018
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Hội đồng nhân dân thành phố
19-10-2018 Nghị quyết số 184/2018/NQ-HĐND chính sách hỗ trợ cho các hộ dân xung quanh khu vực bãi rác Khánh Sơn, phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng. 03
Ủy ban nhân dân thành phố
14-09-2018 Quyết định số 30/2018/QĐ-UBND phân cấp thẩm quyền ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của thành phố Đà Nẵng. 05
28-09-2018 Quyết định số 31/2018/QĐ-UBND ban hành Quy định phân công, phân cấp, phối hợp quản lý an toàn thực phẩm trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 07
28-09-2018 Quyết định số 32/2018/QĐ-UBND ban hành Quy định một số nội dung về quản lý đầu tư và xây dựng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 16
PHẦN Văn bản khác
Hội đồng nhân dân thành phố
19-10-2018 Nghị quyết số 185/NQ-HĐND phê duyệt sử dụng nguồn vốn ngân sách thành phố để thanh toán khối lượng xây lắp hoàn thành theo Quyết định phê duyệt quyết toán của 02 công trình phục vụ Tuần lễ cấp cao APEC 2017. 34
19-10-2018 Nghị quyết số 186/NQ-HĐND về việc thông qua Danh mục công trình, dự án cần thu hồi đất và Danh mục công trình, dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng bổ sung năm 2018 của thành phố Đà Nẵng. 36
19-10-2018 Nghị quyết số 187/NQ-HĐND về quyết định chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 42
Ủy ban nhân dân thành phố
01-10-2018 Quyết định số 4366/QĐ-UBND về việc cho phép giải thể Trung tâm dạy nghề và giới thiệu việc làm thanh niên trực thuộc Hội Liên Hiệp thanh niên thành phố Đà Nẵng. 65
11,524,326 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner