"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 05 + 06           Năm 2018 Ngày 30 tháng 6 năm 2018
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân thành phố
02-02-2018 Quyết định số 05/2018/QĐ-UBND bổ sung, bãi bỏ, sửa đổi một số nội dung quy định tại Quyết định số 11/2017/QĐ-UBND ngày 29/3/2017 của UBND thành phố. 03
19-03-2018 Quyết định số 12/2018/QĐ-UBND về việc bãi bỏ Quyết định số 37/2011/QĐ-UBND ngày 26/12/2011 của UBND thành phố Đà Nẵng ban hành kèm Quy chế quản lý, sử dụng kinh phí hoạt động của các ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và các đơn vị được UBND thành phố giao nhiệm vụ điều hành dự án. 14
10-04-2018 Quyết định số 16/2018/QĐ-UBND ban hành Quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 15
17-04-2018 Quyết định số 17/2018/QĐ-UBND về việc bãi bỏ Quyết định số 61/2008/QĐ-UBND ngày 31/12/2008 của UBND thành phố Đà Nẵng ban hành Quy định về chính sách hỗ trợ người có công với cách mạng cải thiện nhà ở trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 37
23-04-2018 Quyết định số 18/2018/QĐ-UBND về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực chăn nuôi thú y do UBND thành phố Đà Nẵng ban hành. 38
07-05-2018 Quyết định số 19/2018/QĐ-UBND ban hành Quy định về quản lý dịch vụ công ích vệ sinh môi trường trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 39
15-05-2018 Quyết định số 20/2018/QĐ-UBND quy định thời hạn gửi và thẩm định báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước hằng năm. 51
28-05-2018 Quyết định số 21/2018/QĐ-UBND ban hành Quy định về quản lý hoạt động cấp nước sạch trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 54
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân thành phố
19-03-2018 Quyết định số 1152/QĐ-UBND công nhận đạt chuẩn Phổ cập giáo dục - Xóa mù chữ năm 2017. 65
06-04-2018 Quyết định số 1404/QĐ-UBND công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do UBND thành phố Đà Nẵng ban hành hết hiệu lực thi hành. 67
11,524,392 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner